EN
Pensionāriem komunālo un ārstniecības izmaksu segšanai
 
Atbalsta stipendija pensionāriem ārstniecības izmaksu un komunālo maksājumu segšanai. Stipendijas apjoms atkarīgs no iesniegto izdevumu summas. Maksimālā stipendijas summa ir 2580 eiro.
 
 
Kritēriji:

- persona darbojas vai ir darbojusies kādā no minētajām radošajām jomām (arhitektūra, dizains, teātris, mūzika, vizuālā māksla, deja, literatūra un kinematogrāfija),
- persona ir profesionālas radošās organizācijas biedrs vai ir iegūts Radošas personas statuss,
- personai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), vai tā saņem izdienas pensiju,
- neatkarīgi no ienākumu apjoma,
- ir izdevumus apliecinoši dokumenti (rēķini, čeki, utml.).

 

Iesniedzamie dokumenti:

- pieteikuma veidlapa (skatīt zemāk),
- CV,
- izdevumus apliecinoši dokumenti (rēķini un čeki).

 

Kompensējamās izmaksas:

Persona var iesniegt maksājumus, kuri veikti iepriekšējos sešos mēnešos (secīgi, pēdējie seši mēneši no iesniegšanas mēneša). Tekošā mēneša maksājumus nevar iesniegt. Visiem iesniegtajiem maksājumiem ir jābūt veiktiem konkrētajā periodā (pat, ja tiek apmaksāts iepriekšējā mēneša rēķins).

 

Komunālie un sakaru pakalpojumi:

 • Dzīvokļa īres (apsaimniekošanas) rēķini,
 • Elektrība,
 • Gāze,
 • Nekustamā īpašuma nodoklis,
 • Zemes nomas rēķini,
 • Apkures izmaksas (kurināmā iegāde – pirkuma dokumentam (čekam/ kvītij) jābūt ar personas rekvizītiem)
 • Kanalizācijas pakalpojumi,
 • Atkritumu izvešana,
 • Ūdens apgāde.

Iesniedzot komunālos maksājumus obligāti jābūt rēķinam, ko izrakstījis pakalpojumu sniedzējs un apmaksas dokumentam (pirkuma čeks, kvīts vai bankas maksājuma uzdevums). Atgādinām, ka tikai maksājuma uzdevums NAV rēķins! Visi iesniedzamie dokumenti var būt kopijas. Bankas maksājumu uzdevumiem nav jābūt bankas apstiprinātiem.

Ja pakalpojuma rēķins nav uz radošās personas vārda (vai maksājumu ir veikusi cita persona) – jābūt pievienotai izziņai par personas deklarēto dzīvesvietu (izziņu iespējams saņemt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) vai elektroniski portālā latvija.lv). Izdevumus var iesniegt tikai par vienu adresi.

 

Ārstniecības izdevumi:

 • Ārstu vizītes,
 • Speciālistu konsultācijas,
 • Izmeklējumi,
 • Analīzes,
 • Zobāstniecība,
 • Optika,
 • Medicīnas preces (medikamenti, palīgierīces – pirkuma čekam/ kvītij jābūt ar personas rekvizītiem),
 • Rehalibilitācija,
 • Ārstniecība slimnīcā,
 • Sociālās aprūpes nami,
 • Ārsnieciskā vingrošana/ peldbaseins – ja ir ārsta norīkojums!

 

Lūgums pārliecināties, ka visos medicīnas čekos ir skaidri salasāms pakalpojuma vai preces saņemšanas datums, pircēja vārds, uzvārds un personas kods un saņemtā prece vai pakalpojums! Pretējā gadījumā konkrētais čeks netiks kompensēts!

Medicīnas čekiem jābūt salīmētiem uz A4 lapām.

Nestandarta situāciju gadījumā lūgums konsultēties ar atbalsta koordinatori!

 

Rīgas Namu pārvaldnieka rēķini elektroniski pieejami portālā e-parvaldnieks.lv
Latvenergo rēķini: elektrum.lv
Latvijas Mobilais telefons: manslmt.lv
Bite Latvija: manabite.lv
Tele 2: mans.tele2.lv
Latvijas Gāze: e-pakalpojumi.dabasgaze.lv

 

Nepieciešamības gadījumā aicinām vērsties pie pakalpojumu sniedzējiem klientu apkalpošanas centrā ar lūgumu izsniegt rēķinu kopijas.


Pieteikuma_veidlapa_pensionāriem.docx