EN
Personas, kuras ieguvušas radošas personas statusu

2020. gada 7. janvārī sēdē radošas personas statuss piešķirts:

Līvija Volkova
Nellija Nurmika

 

2019. gada 3. decembra sēdē radošas personas statuss piešķirts:

Silvija Apine

 

2019. gada 8. oktobra sēdē radošas personas statuss piešķirts:

Lolita Stupāne
Kristīna Gilla

 

2019. gada 3. septembra sēdē radošas personas statuss piešķirts:

Agata Meļņikova
Margrieta Griestiņa

 

2019. gada 6. augusta sēdē radošas personas statuss piešķirts:

Anastasija Neretniece
Vanda Tomaševiča
Boriss Borisovs
Dzintra Eglīte
Maija Andersone
Ināra Gaumiga
Ilze Aulmane
Arta Raituma
Modris Miervaldis Gipmanis
Tamāra Žukova
Rita Spalva

 

2019. gada 2. jūlija sēdē radošas personas statuss piešķirts:

Roze Kupča
Laila Grietena
Jānis Kanajevs
Māra Skride
Māra Kaijaka
Egils Spuris
Saulvedis Cimmermanis


2019. gada 4. jūnija sēdē radošas personas statuss piešķirts:


Ingrīda Edīte Saulīte
Eva Krūmiņa
Laima Lasmane
Kaspars Brambergs
Elīna Ruka
Irina Lūse
Valdemārs Lazdiņš
Dagnija Gailīte
Andris Strēlis
Valdis Brauns
Leonids Mostviļišskis
Ventis Zilberts

 

2019. gada 7. maija sēdē radošas personas statuss piešķirts:

Anatolijs Solodovņikovs
Gunārs Janaitis
Imants Sneibis
Maija Majacka
Andris Grinbergs
Anete Saulīte
Andris Kolbergs
Māra Krenberga
Dita Krenberga
Maruta Grasmane

 

2019. gada 2. aprīļa sēdē radošas personas statuss piešķirts:

Dace Makare
Svetlana Pilipsone
Gustavs Voldemārs Lociks
Imants Meķis
Raimonds Ķirķis
Jānis Hvoinskis
Andra Otto-Hvoinska
Olga Melehina
Ksenija Studene
Māra Piese
Rūta Ozoliņa
Lidija Jansone
Inta Dimante
Ligita Zemberga

 

2019. gada 5. marta sēdē radošas personas statuss piešķirts:

Artis Sīmanis
Aira Paula
Pārsla Vekmane
Edīte Briede
Viktor Kosenko
Linda Vigdorčika
 

2019. gada 5. februāra sēdē radošas personas statuss piešķirts:

Ivars Pauls
Aina Kalnciema
Šelda Puķīte
Liene Rubane
Pauls Spridzāns
Māra Ranka
Georgs Avetisjans
Marija Steimane

 

2019. gada 8. janvāra sēdē radošas personas statuss piešķirts:

Jānis Erenštreits
Ellionora Testeļeca
Monta Martinsone
Reinis Runcis
Helēna Spridzāne
Anete Tambaka
Andrejs Silenieks

 

2018. gada 4. decembra sēdē radošas personas statuss piešķirts:

Arvīds Deģis
Maija Pohodņeva
Evija Berga
Agita Maračkovska
Ludvigs Bērziņš
Aija Dimza

 

2018. gada 13. novembra sēdē radošas personas statuss piešķirts:

Sinda Krastiņa
Zane Aļļēna
Zigrīda Geistarde
Sandra Jaundaldere
Irīna Špakova
Pauls Pudžs

 

2018. gada 9. oktobra  sēdē radošas personas statuss piešķirts:

Kristīne Brīniņa
Emīls Krūmiņš
Vilnis Birnbaums

 

2018. gada 4. septembra sēdē radošas personas statuss piešķirts:

Brinda Ceriņa

 

2018. gada 11. jūlija sēdē radošas personas statuss piešķirts:

Valerijs Dičkovskis

 

2018. gada 5. jūnija sēdē radošas personas statuss piešķirts:

Ivars Salmanis
Imants Liepiņš

 

2018. gada 10. aprīļa sēdē radošas personas statuss piešķirts:

Ilze Freimane
Kristīne Vītola
Aija Zariņa
Anastasija Dubovska
Ingvilda Knāviņa

 

2018. gada 12. marta sēdē radošas personas statuss piešķirts:

Helēna Kozlova
Elīna Veira
Juris Švalbe
Verners Lazdāns
Kate Krolle
Santa France
Līva Rutmane-Kalniņa