EN
Atlasīti 188 ieraksti

« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 19 Nākamā lapa »
aktualitātes
22.03.2013.
22. martā Latvijas Mākslas akadēmijā notika Kultūras alianses un Kultūras ministrijas darba forums. Tika apspriestas nozaru stratēģijas "Radošās Latvijas" programmai, paveiktie un iesāktie darbi - kultūras būves, radošo personu pētījums, Latvijas simtgades plāns, kā arī publiskots apspriešanai jaunais Nacionālās Kultūras padomes modelis. Pielikumā prezentācija par radošajām personām 22. martā.vairāk
15.03.2013.
2013. gada 15. martā Latvijas Radošo savienību padomes (LRSP) pilnsapulcē par jauno valdes priekšsēdētāju tika ievēlēta muzikoloģe Dace Bluķe. Kā galvenos darbības virzienus Dace Bluķe izvirzījusi iepriekšējās vadītājas Ievas Strukas iesākto – turpināt aktīvu darbību Latvijas kultūrpolitikas veidošanā Kultūras Alianses ietvaros, uzturēt dialogu ar Kultūras ministriju un pārstāvēt radošo profesionāļu intereses.vairāk
18.02.2013.
2013. gada 11. februārī Kultūras ministrijā tika demonstrēti pētījuma „Radošo personu situācija Latvijā 2012. gadā” rezultāti. Pētījums tapa pēc Latvijas Radošo savienību padomes pasūtījuma (ar Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu), un to veica Latvijas Kultūras akadēmijas pētnieku grupa Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras vadītājas prof. Andas Laķes virsvadībā. Pētījums bija ilgi gaidīts, jo ļāva noskaidrot būtisku informāciju par dažādās kultūras nozarēs strādājošajiem, īpaši pašnodarbinātajiem – izplatītākos nodarbinātības veidus, atalgojuma līmeni dažādās kultūras nozarēs, sociālā nodrošinājuma situāciju un aktuālākās problēmas.vairāk
24.07.400.
2011. un 2012. gadā LRSP viens no būtiskākajiem mērķiem bija neatkarīga kultūras iknedēļas preses izdevuma atjaunošana. Tas nodrošinātu nepieciešamo platformu diskusijām par visai sabiedrībai svarīgiem jautājumiem – par valsts attīstību, par identitāti, par sabiedrības saliedētību un integrāciju, par kultūras lomu sabiedrības dzīvē un tās pieejamību.vairāk
28.01.2013.
No 2012. gada pavasara līdz rudenim LRSP piedalījās NAP2014-2020 izstrādē. LRSP mērķi NAP2014-2020 izstrādē bija nodrošināt, lai jaunajā attīstības plānā parādās pietiekamā mērā uz Latvijas cilvēku labklājību, uz sabiedrības identitāti un kultūru vērsti pasākumi.vairāk
15.11.2012.
Latvijas Radošo savienību padome sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) „Kultūras socioloģijas un menedžmenta” katedru 2012. gada oktobrī līdz decembrī veic socioloģisku pētījumu, lai noskaidrotu dažādās kultūras un radošajās nozarēs strādājošo sociālā nodrošinājuma un nodarbinātības situāciju.vairāk
09.10.2012.
Tika skatīti šādi jautājumi: 1. Kultūras Alianses darbība KM. 2. Pētījums par radošo personu sociālo situāciju. 3. Kultūras periodika un jauns nolikums jaunam konkursam. 4. Komponistu savienības jaunumi. 5. Atlīdzības autoriem caur AKKA/LAA.vairāk
11.06.2012.
2012. gada 11. jūnijā notika Kultūras alianses Sadarbības padomes (Solvita Krese, Juris Dambis, Haralds Matulis) pirmā tikšanās ar kultūras ministri, saskaņā ar 21. maijā abu pušu noslēgto Sadarbības memorandu.vairāk
11.06.2012.
Latvijas Radošo savienību padome noslēgusi sadarbības līgumu ar Unesco Latvijas Nacionālo komisiju ar mērķi veicināt Unesco Konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu (2005). Vienošanās paredz arī sadarbību pie likuma par mākslinieka (radošas personas) statusa un savstarpēju informācijas apmaiņu un tikšanos. Sadarbības līgums noslēgts līdz 2015. gada 31. decembrim.vairāk
05.06.2012.
2012. gada 21. maijā tika noslēgts Sadarbības Memorands starp Kultūras ministriju, Kultūras Aliansi un Nacionālo apvienību. Memorands pauž abu pušu labo gribu sadarboties Latvijas kultūrpolitikas veidošanā un iezīmē galvenās sadarbības jomas. Pielikums precizē Memorandā paustās apņemšanās, vienojoties par konkrētiem uzdevumiem un to īstenošanas termiņiem.vairāk
« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 19 Nākamā lapa »