EN
Atlasīti 194 ieraksti

« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 Nākamā lapa »
aktualitātes
28.01.2013.
No 2012. gada pavasara līdz rudenim LRSP piedalījās NAP2014-2020 izstrādē. LRSP mērķi NAP2014-2020 izstrādē bija nodrošināt, lai jaunajā attīstības plānā parādās pietiekamā mērā uz Latvijas cilvēku labklājību, uz sabiedrības identitāti un kultūru vērsti pasākumi.vairāk
15.11.2012.
Latvijas Radošo savienību padome sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) „Kultūras socioloģijas un menedžmenta” katedru 2012. gada oktobrī līdz decembrī veic socioloģisku pētījumu, lai noskaidrotu dažādās kultūras un radošajās nozarēs strādājošo sociālā nodrošinājuma un nodarbinātības situāciju.vairāk
09.10.2012.
Tika skatīti šādi jautājumi: 1. Kultūras Alianses darbība KM. 2. Pētījums par radošo personu sociālo situāciju. 3. Kultūras periodika un jauns nolikums jaunam konkursam. 4. Komponistu savienības jaunumi. 5. Atlīdzības autoriem caur AKKA/LAA.vairāk
11.06.2012.
2012. gada 11. jūnijā notika Kultūras alianses Sadarbības padomes (Solvita Krese, Juris Dambis, Haralds Matulis) pirmā tikšanās ar kultūras ministri, saskaņā ar 21. maijā abu pušu noslēgto Sadarbības memorandu.vairāk
11.06.2012.
Latvijas Radošo savienību padome noslēgusi sadarbības līgumu ar Unesco Latvijas Nacionālo komisiju ar mērķi veicināt Unesco Konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu (2005). Vienošanās paredz arī sadarbību pie likuma par mākslinieka (radošas personas) statusa un savstarpēju informācijas apmaiņu un tikšanos. Sadarbības līgums noslēgts līdz 2015. gada 31. decembrim.vairāk
05.06.2012.
2012. gada 21. maijā tika noslēgts Sadarbības Memorands starp Kultūras ministriju, Kultūras Aliansi un Nacionālo apvienību. Memorands pauž abu pušu labo gribu sadarboties Latvijas kultūrpolitikas veidošanā un iezīmē galvenās sadarbības jomas. Pielikums precizē Memorandā paustās apņemšanās, vienojoties par konkrētiem uzdevumiem un to īstenošanas termiņiem.vairāk
09.12.800.
Šā gada 7. maijā Latvijas Arhitektu savienības namā notika Kultūras Alianses paplašinātā sanāksme un tikšanās ar kultūras ministri Žanetu Jaunzemi-Grendi.vairāk
09.03.2012.
8. martā notika sen gaidītā Latvijas Kultūras ministrijas, Latvijas Radošo savienību padomes un KKF pārstāvju vizīte Igaunijas KM, kuras laikā ministre Žaneta Jaunzeme-Grende iepazinās ar radošo cilvēku tik bieži piesaukto Igaunijas pieredzi, sākot no pozitīvās KKF darbības, kura finansējums piesaistīts akcīzes nodoklim (par ko cīnās Latvijas radošie cilvēki), Igaunijā jau vairākus gadus darbībā pārbaudītā radošo personību un savienību likuma un beidzot ar radošām industrijām.

Pielikumā - LRSP ģenerālsekretāra Haralda Matuļa sagatavotais pārskats par redzēto.
vairāk
09.03.2012.
2012. gada 5. martā notikušajā LRSP biedru sapulcē par Latvijas Radošo savienību padomes priekšsēdētāju vēl uz vienu gadu pārvēlēta Ieva Struka. Pielikumā biedru sapulces protokols.vairāk
09.01.2012.

1. Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums - 2017.


2. Radošās personas un radošās savienības regulējošo likumu un situācijas raksturojums uz 2 lpp - Latvija, Lietuva, Igaunija.


3. "Radošo personu un radošo savienību likums" (Igaunija, tulkojums).


4. "Radošo darbinieku un radošo darbinieku organizāciju statusa likums" (Lietuva, tulkojums).


5. Kopsavilkums "The status of artists in Europe" 2006


6. The status of artists in Europe 2006.


7. Radosas personas definicija likumam. 23.07.2012.


8. Prezentacija par LRPS 22. marta forumu. 22.03.2013.


Uzskaitītie dokumenti lejuplādējami un lasāmi spiežot pogu VAIRĀK.

vairāk
« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 Nākamā lapa »