EN
Ideju ģenerēšana

Seminārā tika runāts par vairākām radošiem cilvēkiem aktuālām tēmām. Dažas no tām: mākslinieku jaunās iespējas Latvijā, Dānijā un Eiropas Savienībā; rakstīšana kā spēcīgs ierocis sava īstā ceļa atrašanai; jaunas ideju ģenerēšanas metodes biznesā un mākslā; profesoru Peter Elbow un Robert Boices pētījumi.

Seminārs ietvēra gan teorētiskas prezentācijas, gan praktiskus uzdevumus, ko semināra dalībnieki veica individuāli vai grupās. Pēc tam, protams, jautājumi un diskusijas. Sarunas un domu apmaiņa darba gaitā notika arī starp pašiem semināra dalībniekiem un ne viena vien katram būtiska problēma guva citu – plašāku skatījumu, ņemot vērā kolēģu pieredzi.

Pēc semināra noslēguma uz dažiem jautājumiem īsas atbildes sniedza Latvijas Mākslinieku savienības pārstāvis Māris Grosbahs.

 Kāds jautājums (problēma) pamudināja piedalīties šajā seminārā?

- Reizi pa reizei ir nepieciešams palūkoties, kas notiek ārpus izveidotā „loka”, dzirdēt, kas notiek ārpus Latvijas, kādas metodes un idejas tiek pielietotas. Un darīt to tieši sarunās, diskusijās, nevis pastarpināti caur internetu, grāmatām un citiem medijiem.

Kāds ir būtiskākais ieguvums no šiem kursiem?

 - Iespēja pabūt radošā vidē, atcerēties „piemirstās” metodes un iegūt jaunas. Piemēram, biju aizmirsis „Flow” rakstīšanas metodi. Zinu, ka tā man noderēs.

Par kādu tēmu būtu lietderīgi rīkot līdzīgus kursus?

- „Ceļš no Idejas ģenerācijas līdz Idejas realizācijai.”

 

Anita Grīniece

 

      


atgriezties