EN
Latvijas un Lietuvas radošo savienību tikšanās Viļņā

Aprīļa beigās Latvijas radošo savienību pārstāvji viesojās Viļņā, lai ar Lietuvas radošo savienību kolēģiem apmainītos pieredzēm un pārrunātu radošo personu profesionālos un sociālos apstākļus abās valstīs.

Latvijas delegācija sastāvēja no LRSP, Teātra darbinieku savienības, Arhitektu savienības, Kinematogrāfistu savienības, Komponistu savienības, Fotogrāfu savienības, Mākslinieku savienības pārstāvjiem, kurus uzņēma Lietuvas mākslinieku asociāciju biedri un jumtasociācijas prezidents Kornelijus Platelis. Intensīvā konferences programmā savienību pārstāvji pastāstīja par savas valsts kultūrpolitiskajām aktualitātēm, kā arī par valsts atbalsta mehānismiem radošām personām. Gan LRSP, gan Lietuvas Mākslinieku asociācija sniedza prezentācijas, iepazīstinot kolēģus ar darbības mērķiem, virzieniem un pašreizējām aktualitātēm.

Latvijas puse pastāstīja par VKKF un KM konkursiem un finansiālā atbalsta lielumiem, par mūža stipendijām un izcilības balvām. Tika skaidrots no 2018. gada spēkā esošais Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums un Radošo personu atbalsta programma.

Pielikumā 3 materiāli par Lietuvu: 1. Par Lietuvas Mākslinieku asociācijas darbību. 2. Lietuvas valsts atbalsts māksliniekiem un organizācijām. 3. Nodokļi radošām personām (krieviski). 


Overview._LT_Association_of_Artists.pptx

Lietuva._Culture_Council,__support_for_creatives_and_organizations_2018.pptx

Lietuva._Nodokli_radosam_personam._Krieviski.pptx

atgriezties