EN
VID seminārs par SLO darbības pārskatu aizpildīšanu un iesniegšanas kārtību

10. martā Latvijas Komponistu savienības telpās notika Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārstāvju vadītais seminārs par sabiedriskā labuma organizāciju (SLO) pārskatu aizpildīšanu un iesniegšanu, kā arī SLO darbības uzraudzību un statusa atņemšanu. Seminārs notika, jo, sākot ar 2016. gadu, būs izmaiņas SLO grāmatvedībā un pārskatu aizpildīšanā. Pielikumā 3 VID prezentācijas.

Seminārā tika aicināti piedalīties radošo savienību pārstāvji, kuriem tika dota iespēja iepazīties ar būtiskākajām kļūdām, kas tiek pieļautas aizpildot SLO darbības pārskatus. VID pārstāvji atgādināja par SLO darbības normatīvo regulējumu, kā arī kārtību, kādā iespējams iegūt SLO statusu, kā arī to saglabāt, ievērojot likumā noteiktās normas. Detalizēti klātesošie tika iepazīstināti ar ziedojumu klasifikāciju, ziedojuma līgumu noslēgšanas kārtību un ziedoto līdzekļu izlietojuma kārtību atbilstoši SLO statusam, kā arī organizācijas statūtos noteiktajiem mērķiem.


Microsoft Powerpoint presentation Gada_parskati_biedrib_nodib_relig_METODIĶI.ppt

Microsoft Powerpoint presentation VID_prezentacija_SLO_seminārs.ppt

atgriezties