EN
VKKF finansejuma modeļa maiņa – 4 varianti

Kultūras ministrija ir sagatavojusi priekšlikumus VKKF finansējuma modeļa maiņai, lai nodrošinātu VKKF neatkarību, finansējuma prognozējamību un ilgtermiņa stratēģisku attīstību.

Koncepcijā ir apskatīti 4. varianti: (1) atjaunot speciālo budžetu, kā bija līdz 2004. gadam, (2) aprēķināt VKKF budžetu pēc iepriekšējās formulas, bet neveidot speciālu budžetu, (3) ieviest 2. modeli, paredzot 3 gadu pārejas periodu, (4) saglabāt esošo finansēšanas sistēmu. Pielikumā ir izvērstāka KM prezentācija par 4 modeļiem.

Līdz 2014. gada rudenim Kultūras alianse rīko tikšanās ar Saeimā pārstāvētajām politiskajām partijām un potenciālajām jaunajām partijām, lai veicinātu izpratni par VKKF finansējuma maiņas nepieciešamību.


Microsoft word document VKKF_finansejuma_modela_4_varianti.doc

atgriezties