EN
20 jautājumi par kultūru

23. septembrī Latvijas Radošo savienību padome (LRSP) no plkst. 11.00 līdz 15.00 Rīgas Latviešu biedrībā rīko lielāko partiju apvienību debates par kultūras nozari. Aicinām uz šīm debatēm ierasties jūsu partiju apvienības kultūras ministra kandidātu, vai deleģēt kādu pārstāvi, ja jūsu partija nav izvirzījusi kultūras ministra kandidātu. Lai labāk sagatavotos šai diskusijai, Latvijas Radošo savienību padome sadarbībā ar lielākajām kultūras sektora nevalstiskajām organizācijām un nozares ekspertiem ir izveidojusi anketu, kur iekļauti 20 kultūras nozarei būtiskākie jautājumi. Aicinām jūsu partiju apvienību paust savu nostāju!


Atbildes tiks apkopotas un pirms vēlēšanām darītas zināmas kultūras nozares darbiniekiem. Aicinām atbildēt uz jautājumiem, ņemot vērā nepieciešamību 2011. g. valsts budžetu konsolidēt par 395 līdz 440 miljoniem latu. LRSP nešaubās, ka visas partiju apvienības uzskata kultūru par Latvijas valstiskajai identitātei nozīmīgu jomu. Tāpēc aicinām atbildēs koncentrēties uz šā brīža situāciju un atbildes uzskatīsim par pamatu konstruktīvai sadarbībai kultūras jautājumos ar jūsu partiju apvienību pēc vēlēšanām, neatkarīgi no tā, vai kultūras nozare būs jūsu partijas pārziņā, vai atradīsities koalīcijā vai opozīcijā.


Izdrukāta anketa ir pievienota šai vēstulei. Ja vēlaties anketu aizpildīt elektroniski, to iespējams atrast LRSP mājaslapā www.makslinieki.lv. Aizpildīto anketu līdz 17. septembrim lūdzu nogādāt Latvijas Radošo savienību padomē, Rīgā, Baznīcas ielā 37-3.


Anketas sagatavošanā piedalījās Latvijas Radošo savienību padome, kas apvieno 11 radošās savienības, kurās ietilpst vairāk nekā 3500 radošo profesionāļu, Laikmetīgās kultūras NVO asociācija (LKNVOA), kas pārstāv ap 20 mūsdienu kultūras nevalstiskās organizācijas, un biedrība Laiks kultūrai, kurā apvienojušies lielāko nacionālo kultūras institūciju vadītāji.


Microsoft word document 20_jautajumi_par_kulturu.doc

atgriezties