EN

Mirdza Ersa - Lībiete

vārds:Mirdza
uzvārds:Ersa - Lībiete
profesija:Tulkotāja
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1997.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1924
miršanas gads:2008
apbalvojumi:Francijas ordenis par nopelniem literatūrā un mākslā (1993), Triju Zvaigžņu ordenis (1999)
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmais public. tulkojums - franču rakstnieka F. Moriaka rom. «Ceļi pret jūru» (1961).

No fr. val. tulk.:
Ž. Sandas «Horācijs» (1963),
U. Sem-bena triloģijas «Svelmainais vējš» l.d. «Referendums» (1967),
«Pasta pārvedums» (1968),
F. Karsaka «Atnācēji no nekurienes» (1969),
S. de Bovuāras «Skaistās bildītes»,
Ž. Simenona «Svešinieki mājās» (abi 1970),
«Romāni» (1982, kopā ar I. Lasi),
«Donadjē testaments» (1994),
«Mēness dūriens» (1996),
«Megrē pie koronera» (1997),
Z. Verna «Kapteiņa Haterasa piedzīvojumi Ziemeļpolā» (1971),
«Zangada» (1973),
«Piecas nedēļas gaisa balonā» (1981),
A. Lesāža «Klibais velns» (1972),
A. de Misē «Izlase»,
M. Emē «Runča Mūra sarkanās un zilās pasakas» (abi 1974),
0. de Balzaka rom. cikls «Cilvēciskā komēdija» (Kopoti raksti, 1, 4, 6, 10, 11, 1979-85, kopā ar citiem),
E. Zolā «Parīzes vēders» (1988),
«Dzīvotprieks» (1996),
F. Sagānās «Sara Bernāra» (1992).

Tulk. no it. val. - G. Parizes «Saimnieks» (1969),
Č. Pavezes «Mēness un ugunskuri» (1978).
Sakārtojusi Ā. Ersa dzejas izlasi «Cel altāri no zemes» (1999, kopā ar S. Viesi).