EN

Arturs Goba

vārds:Arturs
uzvārds:Goba
pseidonīms:Klapaču Milda, Juzis Zildegons
profesija:Dzejnieks, publicists
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1973.gada)
dzīvesvieta:Valka
dzimšanas gads:1932
apbalvojumi:Triju Zvaigžņu ordenis, IV šķira; Pastariņa prēmija (1987).
pers. tālrunis:4722665
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - dzejolis «Atvadu vakars» almanahā «Jauno vārds» 1955.
Dzejoļu krāj. «Pazemes ūdeņi» (1969),
«Pietura» (1972),
«Pīlādžu gadskārtas»,
«Pieskāriens» (abi vienā grām. 1979),
«Saules ritmi» (1982).
«Kristalizācija» (1986).

Dzejoļi bērniem:
«Sienāža debesskrāpis» (1972),
«Meža drēbnieks» (1976),
«Pieneņu piens» (1978),
«Irbītes bērni», «Zosu sapņi» (abas 1982),
«Dundurdzies-ma»(1988),
«Zvirbuļu LejPutrija» (1994),
"Mākoņuknaģīši" (2002).

Miniatūru krāj.:
«Zemes balss» (1975) ietvertas citzemju im-presijas, bērnības pieredzējumi un dabas vērojumi.
Sar. aprakstu krāj. par Ziemeļvidzemi «Kā sudrabvītols mēnesnīcā» (1982),
"Latvijas mezgli gadsimtu mijā" (2006).

Grām. par senatni: «Ceļš uz Bitarīnu» (1990), «Akmenim dziļas saknes» (1995),
"Latvijas mezgli Indras tīklā" (2006).
Sast. ceļvedi «Valka» (1967,1979).

Period. izdevumos rakstījis par ezotero pieredzi. 1996 izd. krāj. «Leģendas piedzimšana».
Avīzē "Ziemeļlatvija" iknedēļas komentāri.