EN

Aija Jakoviča

vārds:Aija
uzvārds:Jakoviča
profesija:Tulkotāja
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 2005.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1955
apbalvojumi:Pauls Mars. "Lipela sapnis" - Tulkojums saņēma balvu "Zaļā aste" izdevn. "Vaga"
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Tulkojumi no vācu val.:
1.Pauls Mars. Lipela sapnis (Paul Maar "Lippels Traum").- Vaga,1994.
2.Brigite Blobela. Skolotājā iemīlēties nedrīkst (Brigitte Blobel "Einen Lehrer liebt man nicht", "Ohne dich kann ich nicht leben", "Ach,
Schwester..."). - Vaga, 1994.
3.Deivids Dorson. Šņākulis Indijā (Dāvid Dorson "Stormy in Indien"). -Jumava, 1996.
4.Elze Vildhāgena. Spītīgā līgava (Else Wildhagen
"Trotzkopfs Brautjahre").
Zvaigzne ABC, 1999.
5.Ulrihs Hofmanis. Visskaistākā (Ulrich Hoffmann "Iris,15. Modei"). -Jumava, 2000.
6.Brigite Blobela. Draudzenes (Brigitte Blobel "Heimlich verliebt"). -Jumava, 2001.
7.Leo Perucs. Pastarās dienas meistars (Leo Perutz "Der Meister des
Jūngsten Tages"). - AGB,2001./2002
8. J.M.Zimmels. Mūsu mūžs - tik viena diena (J. M. Simmel "Der Stoff, aus dem die Traumē sind"). Jumava, 2003.
9.Arturs Šniclers. Sapņa novele (Arthur Schnitzler
"Traumnovelle", "Fluchtin die
Finsternis", "Reichtum"). - Valters un Rapa, 2004.
10.Kristīne Nestlingere. Brašule un Anatols (Christine Nōstlinger
"Anatol und Wurschtelfrau"). - Zvaigzne ABC, 2004.
11.Sabīne Zommerkampa. Saules meklējumos (Sabine Sommerkamp "Auf
der Sonnensuche"). Jumava, 2004.
12.Francs Kafka. Stāsti (Franz Kafka "Brief an den Vater", Erzāhlungen aus dem NachlaB). - Jumava, 2005. - aprīlis vai maijs.