EN

Matiass Knolls

vārds:Matiass
uzvārds:Knolls
profesija:Dzejnieks, atdzejotājs
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 2000.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1963
cv
kopš 2005 Literārie ceļojumi pa Latviju – – vācu valodā tulkotas latviešu literatūras lasījumi Rīga un visā Latvijā
2003 Latvijas nacionālais stends Leipcigas grāmatmesē – koncepts un īstenošana
2002 Līgums ar Austrijas teātra aģentūru Österreichischer Bühnenverlag Kaiser & Co. GmbH, kas propagandē un aizstāvē latviešu lugu (Ingas Ābeles, Pētera Pētersona, Viestura Kairiša / Kaspara Odiņa, Māras Zālītes darbi) vācu tulkojumus Vācijā, Austrijā un Šveicē
kopš 2001 „LiteraTour durch Riga” („LiteraTūre pa Rīgu”) – vācu valodā tulkotas latviešu literatūras lasījumi-pastaigas galvenokārt tūristiem no Austrijas, Šveices un Vācijas
2001 Aģentūras Rīga 800 izdevumu tulkotājs uz vācu valodu (Katalogs, mājas lapa utt.);
LR Kultūras ministrijas un LRS uzdevumā koncepta izstrāde Latvijas uzstāšanai kā goda viesis Frankfurtes grāmatu tirgū; LDĢ mājas lapas www.drama.lv izstrāde
2000 Vācu valodā tulkotās latviešu literatūras interneta mājas lapas www.literatur.lv koncepcija un īstenošana (programmēšana htm valodā)
1999 Referāts starptautiskā konferencē „Nacionālas identitātes konstrukcijas mākslā un literatūrā” Bīlefeldes universitātē („Dainu un varoņeposa Lāčplēsis nozīme nacionālas identitātes izveidošanas kontekstā”, grāmatā 2000.g.)
1997 „Mūsdienās Baltijas rokasgrāmatas” („Handbuch Baltikum heute”) nodaļas „Latviešu literatūra” sastādītājs-tulkotājs, resp., autors (Berlīnes Humboldt universitātes un izdevniecības Berlin Verlag/Arno Spitz GmbH izdevums)
1996 Pārskata „Mūsdienas latviešu literatūra” („Lettische Literartur der Gegenwart”) autors (vācu fonda Heinrich Böll Stiftung un literatūras mēnešraksta Karogs uzdevumā)
1993 Berlīnes universālveikalā KaDeWe „Latvijas kultūras nedēļu” organizātors un vadītājs (kopā ar Katarīnu Hartgeri)
1992 Kurss „Grāmatu iesiešana bērniem” (Brecht-Haus Berlīnē); Latvijas radio ārštata korespondents
kopš 1991 brīvmāslinieks dzejnieks-tulkotājs-redaktors; tikšanās ar lasītājiem Vācijā, Austrijā, Šveicē un Nīderlandē; atdzejojumi kā arī lugu, stāstu, romāna, filmu tekstu tulkojumi no latviešu valodas vācu valodā Vācijas un Latvijas izdevniecībām un kultūras iestādēm
1991 Kā Latvijas Rakstnieku savienības viesis apm. 40 reizes ticies ar lasītājiem visā Latvijā
1990 Patstāvīgs mēbeļu dīzainers Berlīnē; asistents filmu kompanijā Twentieth Century Fox
1989 Aktieris turnejās bērnu teātrī Dienvidvācijā; Kristofera Hemptona lugas „Dangerous liaisons” tulkojums no angļu valodas vācu valodā Konstances teātrim
1988 Eiritmijas skolotājs Bādfilbelē; aktieris un režisora asistents Ķelnes teātrī Der Keller
1987 Pirmā dzejoļu krājuma Wort wird Welt izdošana (sk. Publikācijas sarakstā)
1981 – 1987 Studijas Berlīnes Eiritmijas augstskolā (Schule für Eurythmische Art und Kunst Berlin)
1978 Pirmie dzejoļi
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Svarīgākie tulkojumi

Dace Rukšāne Warum hast du geweint („Kāpēc tu raudāji?“)
2007.g., Ammann Verlag, Zürich
Inga Ābele Der Jasmin. Primitives Drama in drei Teilen („Jasmīns. Primitīva drāma trīs daļās”)
Inscenējums 2007.g. aprīlī Theater Luzern, Šveicē
Sandra Kalniete Mit Ballschuhen im sibirischen Schnee („Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos“)
2005.g., Herbig Verlag, München
Maxim Gorki / JRT By Gorki / Nach Gorki / Weiter („Tālāk”)
2004.g., uzvests Vīsbādenē, Berlīnē, Leipcigā
Apgāds Madris Alt-Riga (Rīgas ceļvedis). Rīga: Madris, 2004; ISBN 9984-31-540-1
Nikolaj Gogol Der Revisor („Revidents”, tulkojums vācu valodā no Alvja Hermaņa tulkojuma latviešu valodā no krievu valodas). 2003.g., uzvests Zalcburgā, Berlīnē, Cīrihē u.c.
Mārtiņš Zīverts Fiasko. Ein Zirkusspiel der Epoche in drei Aufzügen („Fiasko”), nepublicēta
Lauris Gundars Wagner wird nicht wiederkehren („Vāgners neatgriezīsies”), nepublicēta
Inga Ābele Stechgras. Drama in zwei Teilen („Dzelzszāle. Drāma divās daļās”).
Wien: Kaiserverlag
Inga Ābele Die dunklen Hirsche. Drama in zwei Aufzügen („Tumšie brieži. Drāma divos cēlienos”). Wien: Kaiserverlag (pirmizrāde Štutgartes Valsts teātrī 2002.g. janvārī)
Māra Zālīte Margarete. Kammerspiel in zwei Teilen („Margarēta. Kamerspēle divās daļās“). Wien: Kaiserverlag
V. Kairišs / K. Odiņš
(pēc Mirčas Eliades) Die Schlange („Čūska”, luga). Wien: Kaiserverlag (uzvesta Berlīnes Hebbel Theater 2001.g. aprīlī)
Andris Kolbergs Riga – Portrait einer Stadt, Band 2 („Rīgas grāmata”, Rīgas ceļveda 2. sējums).
Rīga: Jāņa Sēta, 1999; ISBN 9984-07-142-1
Apgāds Madris Riga – eine Stadt zum Entdecken (Rīgas ceļvedis) .
Rīga: Madris, 1998, 2. metiens 2001; ISBN 9984-592-25-1
Okupācijas muzejs Lettisches Okkupationsmuseum – Latvijas Okupācijas muzejs
(dokumentācija; ar V. Nollendorfu redaktors).
Rīga: OMF, 1998; ISBN 9984-9332-0-2
Gundega Repše Unsichtbare Schatten („Ēnu apokrifs”, romāns).
Köln: DuMont, 1998; ISBN 3-7701-4407-4
Basilius Plinius Der Ruhmgesang des Rigensers Basilius Plinius auf die hochgeschätzte Stadt Riga, die Metropole Livoniens („Slavinājums Rīgai”, eposs).
Riga: Latvijas Kultūras Fonds/Jumava, 1997; ISBN 9984 9114-3-8
daž. autori Sonnengeflecht. Literatur aus Lettland (antoloģija Leipcigas grāmatu tirgum 1997. gadā; dzejas nodaļas sastādīšana un atdzejošana).
Rīga: Nordik, 1997; ISBN 9984-510-11-5
Pēteris Pētersons Kein einziges Wort. Ein Gleichnis in dreizehn Bildern
(„Neviena paša vārda”, luga). Wien: Kaiserverlag
Ralfs Berzinskis Der verwunschene Mond
(„Noburtais Mēness”, stāsta dramatizējums), nepublicēta
Māra Zālīte Das Gericht. Ein dramatisches Poem („Tiesa. Dramātiskā poēma”, luga).
Berlīne: Matthias Knoll, 1993; ISBN 3-929081-80-6; Wien: Kaiserverlag
daž. autori Wunder und Wunden. Lyrik aus Lettland („Brīnums un brūces”, dzejas antoloģija).
Berlīne: Matthias Knoll, 1993; ISBN 3-929081-79-2

Dzejoļu krājumi (pašam izdotie un izplatītie)

Glut(„Kvēle”, 1992)
Der Bogen(„Loks”, 1991)
Sturz in den Morgen („Kritiens rītā”, 1990)
Mein Haus(„Mana māja”, 1989; iekļauts arī stāsts „Das Geständnis”)
Wort wird Welt („Vārds kļūst par pasauli”, 1987)