EN

Osvalds Kravalis

vārds:Osvalds
uzvārds:Kravalis
pseidonīms:Ašvolds Dveiņuvs, Ontūnejs Rīkstāns
profesija:Literatūrkritiķis
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1979.gada)
dzimšanas gads:1942
miršanas gads:2008
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā public. recenzija «Vīrišķīgais kājāmgājējs» (par M. Čaklā dzejoļu krāj.) laikr. «Padomju Students» 1967.15.VI.

Raksti par dzeju sakopoti grām. «Jābūt» (1984).

Sast. rakstu krāj. par bērnu lit. «Sudrabotais vārds» (1982),
«Padoms» (1986, 1988),

latv. fabulu izlasi jaunākā skolas vecuma bērniem «Trešā aste» (1981).

Latgaliešu rakstu val. public. rakstus un dzejoļus par Latgali.
Plašāka dzejoļu kopa (22 dzejoļi, puse no tiem latgaliešu rakstu val.)

Ludzas literātu apvienības darbu kopkrāj. «Saule izkapts kātā» (1991).