EN

Milda Losberga

vārds:Milda
uzvārds:Losberga
profesija:Dzejniece; literatūrzinātniece
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1962.gada)
darba vieta:pensijā
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1923
Mobilais:+371 22447219
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - tēlojums «Rašulītes saimniecība» žurn. «Cīrulītis» 1939 (7. nr.).

Izd. dzejoļu krāj.:
«Stiprā saule» (1963),
«Lepnums» (1966),
«Vētras strīpa» (1969),
«Sniega gaisma» (1971),
«Vējaroze» (1973),
«Jūras cerība» (1978),
«Saules izsalkusi» (1983),
«Ar mālu apglaudīta» (1988),
"Gulbju zvaigznes" (2007).

Izd. dzejoļu krāj. bērniem:
«Vecmāmiņa un es» (1991),
«Meitene ar trompeti» (1998).

Sar. biogrāfisku rom. «Mirdzošais Dvīnis» (2001).

Grām. «Latviešu literatūras vēsture. No pirmsākumiem līdz XIX gs. 80. gadiem» (1987, 1990-2) līdzautore.

Public, recenzijas un rakstus par dzejas mākslin. veidojuma problēmām, par tdz. stilistiku, par latv. revolucionāro satīru un humoru 1905. g. rev. laikā u. c. jautājumiem.