EN

Jāzeps Osmanis

vārds:Jāzeps
uzvārds:Osmanis
profesija:Dzejnieks
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1957.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1932
miršanas gads:2014
apbalvojumi:Eiropas RS prēm. par poļu lit. tulkošanu (1982) Par A. Mickeviča poēmas «Pans Tadeušs» prēmēts Varšavā 1965.
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - dzej.
«Vēlēšanas» žurn. «Bērnība» 1947 (2. nr.).

Dzejoļu grām.:
-«Soli» (1966),
-«Piesnidzis zars» (1972),
-«Vilkuvāle jeb vaļasprieks» (1974),
-«Labu garu!» (1981),
-«Sarkanas rozes garos kātos» (1982),
-«Čuksti un vējš» (1985),
- «Dots pret dotu» (1988),
- «Vīpsnās» (ironiskas miniatūras),
-«Saulainā mārtiņroze» (intīmā lirika),
-«Vienīgi jums!» (veltījuma dzejoli) visas 1997.

Dzejoļu grām. bērniem:
-«Nerātnie pirkstiņi» (1956),
-«Šurumburums» (1968),
-«Krikumkrakumi» (1977),
-«Roku rokā» (1982),
-«Teiksmainās zivis»,
-«Raibais taurenis» (abas 1999),
-«Bizbizmārīte» (2001) u.c.

Sast. četras bērnu prozas un dzejas antoloģijas:
-«Saules gadi» (1965),
-«Saules gadu stāsti» (1966),
-«Saules gadu spēles» (lugas, 1971),
-«Saullēkti» (1977).

Sar. latv. bērnu lit. vēst.
«Saules akmens» (1977).

Sast. bērnu sadzīves folkl. krāj. «Lielais sklandrausis» (1995, arī priekšv. un komentāru aut.),

Aut. divām estrādes komēdijām - «Annele» (t-rī 1963, grām. 1967) un
«Sālsmaize Kartupeļu ielā» (t-rī 1968).
Aktīvs tulkotājs, gk. no poļu, arī kr. valodas.

Tulk. vairāk nekā 20 prozas grām., ap 20 poļu aut. lugu (antoloģija «Atmiņu vakars», 1987).

Atdzejojis R. Bernsa, M. Ļermontova, A. Puškina, A. Tvardovska u.c. aut. darbus, arī A. Mickeviča poēmu «Pans Tadeušs» (1964).
Sast. A. Puškina Kopotus rakstus 5 sēj. (1967-70).
Sakārtojis un sar. ievadu latv. autoru dzejas krāj. «Mazi dzejoļi mazajiem» (2000).
"Bizbizmārīte" Vienas vasara dzejoļi.Annele, 2001.
Sast. "Puķu pilna pasaulīte": latv. dzejn.dzejoļi, Annele, 2001.
sast. pruiekšv. "Es dziedāšu par tevi ...", Annele, 2002.
sast. ievads "Interesanti skaitāmpanti", Annele, 2003.