EN

Laimonis Strazdiņš

vārds:Laimonis
uzvārds:Strazdiņš
pseidonīms:Laimonis Purs
profesija:Prozaiķis
nozare:Proza
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1956.gada)
dzīvesvieta:Cēsu raj.
dzimšanas gads:1922
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā nozīm. publikācija - dzej. «Karavīra vēstule» laikr. «Padomju Jaunatne» 1945.23.II.
Pirmais rom.«Ēnas gaist» (1956);
Rom. «Apsūdzēto sols» (1959, per. 1957. ar nos. «Vai esi padomājis?»);
Stāsti apkopoti grām. «Gadu gaitā» (1957),
«Rieta stundā» (1961),
«No rīta līdz vakaram un līdz rītam» (1967).
Garais stāsts «Sirdsskaidrais» (1964);
Rom. «Gaismas staru lokā» (1966).
Rakstījis kriminālstāstus: «Ēna ceļa garumā» (1967) un
«Nepareizā laika stundenis» (1971).
Darbojies dramaturģijā (lugu krāj. «Dialogi par dzīvi», 1983).
Luga «Redzēt jūru» (t-rī 1968).
Dokumentālā drāma «Laupītāju laupītāji» (1970) attēlojis, kā 1817 Dikļos latv. dzimtcilvēki iestudēja F. Šillera lugu «Laupītāji».
Rakstījis leļļu lugas pēc A. Pumpura eposa «Lāčplēsis» (t-rī 1968) un K. Skalbes pasakas «Kaķīša dzirnavas» (t-rī 1974) motīviem.
Psihol. rom. «Karuselis» (1984).
Izd. rom. «Striptīzs savrupmājā» (1991),
«Tikai sieviete vai Pareizā investīcija» (1996).
Kriminālrom. «Skaists nobrauciens» (2000).
Plašākais darbs ir vēst. rom. tetraloģija par zemgaļu cīņām pret vācu krustnešiem 13. gs.: «Degošais pilskalns» (1962),
«Krusts virs pilskalna» (1979),
«Tālajos pilskalnos» (1981),
«Sūrābele pilskalnā» (1986).
Dažādu žanru darbi apkopoti izlasē «Gaismēnas» (1972).
Kriminālromāns "Daugav's vienu malu..." (2004).
Rakstījis arī aprakstus.

90. gados P. atsācis aktīvu darbību publicistikā, dažādos period. izdevumos public. vairāk nekā 30 rakstu par atjaunotās Ljas valsts un latv. tautas problēmām.
Atmiņu atspulgas par noklusēto un viltniecisko "Aizejot atskaties", pirmā grāmata (2006), otrā (2006).
Īsromāns "Atmiņu kliedziens"(2007).