EN

Pauls Putniņš

vārds:Pauls
uzvārds:Putniņš
profesija:Dramaturgs
radošā organizācija:Dramaturgu ģilde(kopš 1999.gada),
Rakstnieku savienība(kopš 1970.gada),
Latvijas Teātra darbinieku savienība(kopš 1970.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1937
apbalvojumi:A. Upīša prēmija(1977), A. Pumpura un A. Brigaderes prēmijas (abas 1987).
saites:www.drama.lv
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmie darbi «Lauzīsim galvas dotajā virzienā» (t-rī 1970), «Kā dalīt Zelta dievieti?» (t-rī 1968, abas grām. 1971);
- «Muļķis un pletētāji» (t-rī 1972, per. 1973, grām. 1975),
-«Šausmas, Janka sācis jau domāt» (t-rī 1976, grām. 1983),
-«Jūras krupim grāvī grūti» (sar. 1976, t-rī 1988),
-«Pusdūša» (t-rī 1980, per. 1981, grām. 1987),
-«Pie puķēm, kur ģimenei pulcēties» (t-rī 1985, grām. 1987),
-«Es savos zābakos» (t-rī 1986, grām. 1987),
-«Uzticības saldā nasta» (t-rī 1981, per. 1982, grām. 1987),
-«Paši pūta, paši dega» (t-rī 1972, grām. 1975),
-«Pasaulīt, tu ļaužu ēka...» (t-rī 1978, per. 1979, grām. 1983),
-«Kāzas kāzās» (per. un Tautas t-rī 1983, grām. 1987),
-«Naktssargs un veļas mazgātāja»(t-rī 1979, grām.1983),
-«Kapsētas vakari» (radiot-rī 1982).
-«Klostera stallis», «Žēlojiet mūs!» (abas t-rī 1990),
-«Ar būdu uz baznīcu» (per. un t-rī 1987),
-«Ar Dievu pie zemes» (t-rī 1991),
-«Kad svešām saitēm siets» (per. 1992),
-«Kā sapanā» (sar. 1992),
-«Viņpus atkritumu kalna» (sar. 1992, per. 1995),
-«Kalna dīķis» (sar. 1997),
-«Muldēšanas svētki» (sar. 1998; visas grām. 2001),
-«Lopu skaitīšana» (t-rī 1972),
-«U-ūū!» (t-rī 1974; abas grām. 1975),
-«Šis dievišķais tuk-tuk» (per. un t-rī 1974),
-«Aicinājums uz... pērienu» (per. 1976, TV t-rī 1977; abas grām. 1983),
-«Gaidīšanas svētki» (t-rī 1981, per. un grām. 1984),
-«Mūsu dēli» (t-ri 1986, grām. 1987), «Mīlestības jūras sēkli» (per. 2000),
-«Kvēli ilgotā», «Labā tīrības sajūta» (abas t-rī 2001).

Darbi apkopoti grām. «Paši pūta, paši dega» (1975),
-«Pasaulīt, tu ļaužu ēka...» (1983),
-«Uzticības saldā nasta» (1987),
-«Kad svešām saitēm siets...»,
-«Jaunā Latvijas laika lugas» (abas 2001).

Dramatizējis A. Upīša rom. «Laikmetu griežos» (t-rī 1977),
brāļu Kaudzīšu rom. «Mērnieku laiki» (t-rī 1980).