EN

Dzidra Zemzare

vārds:Dzidra
uzvārds:Zemzare
pseidonīms:Dzidra Rinkule-Zemzare
profesija:Dzejniece
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1958.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1920
miršanas gads:2007
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija -dzej.«Draugam» žurn. «Laikmets» 1942 (20. nr.).
Rakstījusi dažādos žanros, gk. bērniem.

Nozīm. devums pasakas žanrā:
pasakas dzejā «Iedomīgais sienāzis» (1954),
«Mazā pelēna piedzīvojumi» (1956),
«Lielais slinkums» (1957),
«Kā Ruksītis ciemos gāja» (1958),
«Gribulītis» (1961),
«Zvirbulis bez astītes» (1968).

Prozā:«No kā viņi izbijās»(1956),
«Ežapuķe» (1977),
«Kā Ņauva meklēja draugu» (1980),
«Doniņas ceļojums» (1986).

Bērnu dziesmu krājumu teksti un A. Žilinska mūz.:
«Vasariņa» (1958),
«Baltā ziema» (1960),
«Dzeņa kalve» (1966),
«Kurš darbiņš labāks?» (1974),

humoristisks dzejojums «Bena darbi un nedarbi» (1971) u.c.

Dzejolīšu krāj. «Gan lietū, gan saulītē» (2000).

Grām. par dzīvniekiem - cilvēku draugiem:
«Dzīvais koks» (1982),
«Uzmanību! Sarkanā!» (1984, kopā ar J. Brikmani),
«Lielais Munks, draiskulis Pīks un pārējie» (1987).

Bilžu grām. «Mazulīši» (1986).
Stāsti par Rīgas zoodārzā piedzimušo zilonīti «Zuzīte» (1992),
«Cik maksā prieks?» (1993),
«Trakulīgais Tūtiņš» (1996).
Māc. līdzeklis «Lielais Munks un pārējie» (1998).

Rakstījusi stāstus bērniem:
«Vēl tālu jāiet» (1955),
«Kāda zēna stāsts» (1962),
«Tēlojam sevi» (1980),
«Zivs kokā» (1990).
"Lielais munks un pārējie" (1998).
Garajā stāstā «Kumeliņi, kumeliņi...» (1986) tēlota pusaudža personības veidošanās.

Stāstu krāj.pieaugušajiem:
«Pagrieziens» (1956);
«Mazais dievs» (1970),
«Kādi viņi izaugs?» (1980).

Krāj. «Jūras zvirgzdi» (1973) - aforismi dzejā.
Dzejoļu krāj. «Zvirgzdi» (1980),
«Karnevālu laiks. Mazas fabulas» (1993).

Apraksti- «Meklētie, gaidītie, sastaptie» (1981);
Sentenču un aforismu krāj. «Ar jaunības uguni» (2001) u.c.

Scenārija aut.mākslas filmai
«Kapteiņa Enriko pulkstenis» (1968).

Stāsts «Kapteiņa pulkstenis» (1967).

Ilustrējusi daudzas savas bērnu grāmatas.