EN

Jurijs Sadlovskis

vārds:Jurijs
uzvārds:Sadlovskis
profesija:LU filoloģijas fakultātes pasniedzējs, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolotājs
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 2003.gada)
darba vieta:LU Filologijas fakultāte, Rīgas Klasiskā gimnāzija
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1970
Mobilais:+ 371 29162489
cv
Jurijs Sadlovskis (Юрій Садловський, Yurii Sadlovskyi)
Personas kods: 060570- 12721
Dzimšanas vieta: Ļviva (Ukraina)
Adrese: Mirdzas Ķempes 7 - 27, Rīga, LV-1014, Latvija, tālr. ( +371) 29162489, Ukrainā: Україна, Львів, 79016, вул. Олени Степанівни 14, пом. 1, tālr. (+380) 957312646, e-pasts: latvija-ukraina@rss.lv , latvija-ukraina@inbox.lv
Valodas: ukraiņu – dzimtā, latviešu, krievu – brīvi , poļu, angļu, itāļu – mācos
Izglītība: augstākā
Zinātniskais grāds: filoloģijas doktors (Dr.philol.)
Profesija: LU filoloģijas fakultātes pasniedzējs, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolotājs
Cits: Latvijas Rakstnieku savienības biedrs (2007. -2008.g.g. Latvijas Rakstnieku savienības Valdes loceklis), Ukraiņu rakstnieku asociācijas (АУП) biedrs, The International Association of Franko Scholars biedrs, Latvijas ukraiņu biedrību apvienības Valdes loceklis, dzejnieks un atdzejotājs
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Zinātniskā darbība un publikācijas
Zinātniskās publikācijas:
Jurijs Sadlovskis. Garākais palindroms pasaulē. – Karogs. R., 1999/7. – lpp.237. – 239.
Jurijs Sadlovskis. Kāda dzejoļa vēsture jeb Maiks Johansens un Latvija / LU Filoloģijas fakultātes studentu zinātniskās konferences “Aktuāli baltistikas jautājumi” tēzes. R.: LU, 2002. lpp.21.- 22.
Jurijs Sadlovskis. Mihaila Kocjubinska dzejolis “Mūsu mājiņa” (“Наша хатка”) kā ukraiņu mentalitātes atspoguļojums / Telpa un laiks literatūrā un mākslā. Māja Eiropas pasaules ainā. 11.laidiens. 2.daļa. – Daugavpils: Saula, 2002. lpp.49.-52.
Юрій Садловський. Латвійський модернізм хоче товаришувати з українським модернізмом (Майже заклик) \ Тези міжнародної наукової конференції “Сто років літератури: поезія, проза, драма в латиській та українській літературах. Львів. 2003. ст.2.
Jurijs Sadlovskis. Par futūrismu Ukrainā jeb Ukraiņu futūrisma sākums / Platforma. Latvijas Universitātes filoloģijas, mākslas (teātra un mūzikas) zinātnes un bibliotēkzinātnes doktorantu rakstu krājums. – Rīga: Zinātne, 2003. lpp. 39.-44.
Jurijs Sadlovskis. Kā Rīga nokļuva ukraiņu futūrismā / LU Filoloģijas fakultātes studentu zinātniskās konferences “Aktuāli baltistikas jautājumi” tēzes. R.: LU, 2003. lpp.24.
Юрій Садловський. Латвійський модернізм на рандеву з українським модернізмом (Майже заклик) \ Слово і час. Науковий журнал інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. №11 (515). - К. 2003. ст. 82-83.
Jurijs Sadlovskis. Patiesības meklējumi. Mākslas attīstības vispārējas tendences ukraiņu literatūrā 19./20. gs. mijā. Ukraiņu neoklasicisma pieredze / Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: Folklora. Ārzemju literatūra. Rakstu krājums, 9. Liepāja: LiePa, 2004. lpp. 222. – 230.
Jurijs Sadlovskis. Ukraiņu dzeja 19. gs. un 20. gs. mijā un krievu “sudraba laikmets”/ Promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē. – R. 2005. 33. lpp. (latviešu, krievu un angļu valodā)
Jurijs Sadlovskis. Восток и Запад. К вопросу об украинском футуризме / Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Debespuses literatūrā un kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums XI. Daugavpils Universitāte, 2008. lpp. 85. – 90.

Citas publikācijas:
Юрко Садловський. Вірші. – Вітрила’ 89. Київ, 1989.
Яніс Балтвілкс. Вірші. / Переклав Ю.Садловський. – Вітрила’ 89. Київ, 1989.
Яніс Рокпелніс. Вірші. / Переклав Ю.Садловський. - Авжеж, 1990, 5.-6.
Юрко Садочок. Вірші. – Ратуша, 1991, 6-7 травня
Райніс. Вірші. / Переклав Ю.Садловський. - Ратуша, 1993, 4 березня.
Кнутс Скуєніекс. Вірші. / Переклав Ю.Садловський. - Стоки, R., 1994, 1.
Ґерманіс Марґерс Маєвскіс. Вірші. / Переклав Ю.Садловський. -Стоки, R., 1994, 1.
Юрко Садловський. Паліндроми. – Стоки. R., 1994.1.
Максім Баґданович. Апокриф. / З білоруської переклав Ю.Садловський. – Стоки, R., 1995, 2.
Дайнас. / Переклав Ю.Садловський. – Стоки. R., 1995, 2.
Яніс Балтвілкс. Вірші. / Перелав Ю.Садловський. – Стоки. R., 1995, 2.
Юрко Садловський. Паліндроми. – Український Засів. Харків, 1995. ч. 7. – 9.
Юрій Садловський. Поки: Вірші. – Привітання життя’ 95: Зб.поезій учасн.конкурсу на здобуття Літ.премії ім.Б.-І.Антонича за 1995 р. Львів, 1996. Ст. 100-103.
Юрій Садловський. Поки: Вірші. – Львів, Фіра-люкс. 1996.
Мікс Валдберґс. Ідучи в гості. / Переклав Ю.Садловський. – Київ, 1996.
Юрій Садловський. Українсько-латиський розмовник. R., Garā pupa, 1996
Вічно юна дайна. З латиської переклав Ю.Садловський // Всесвіт. Журнал іноземної літератури. 8-9.’97. Ст.192 .
Яніс Балтвілкс. Вірші. З латиської переклав Ю.Садловський // Лялька-Цяця.1. `97. Ст. 20-21.
Дайна. З латиської переклав Ю.Садловський // Ляля.2.’98.
ст.3
Jurijs Sadlovskis. Literatūra kā sliecība uz alkoholismu. – Karogs. R., 1999/4.
Dračs Latvijā, Latvija Dračā. Intervija ar ukraiņu dzejnieku Ivanu Draču. – Karogs. R., 2000/1.
Райніс. Поезії. / Переклав Ю.Садловський. – Стоки. R., 2000. 3.
Молода поезія Латвії. / Переклав Ю.Садловський. – R., Стоки. 2000. 3.
Елсберґси. Вірші / Упор., переклад Ю. Садловського. – Риґа, 2001 р. – 92 ст.
Jurijs Sadlovskis. Dzejoļi. – Dzejas diena 2001. Almanahs. – R., 2001.lpp. 215.
Jurijs Sadlovskis. Par opozīcijām ukraiņu literatūrā. – Karogs. R., 5/2003. lpp.228.-229.
Jurijs Sadlovskis. Simts vientulības gadi? – Karogs. R., 6/2003. lpp.224.
Jurijs Sadlovskis. Dainu atdzejojumi gūst godalgotas vietas – Karogs. R., 7/2003. lpp.227.
Юрко Садловський. Паліндромон. – Четвер №17. Часопис текстів і візії. Львів, 2003. ст.150
Юрій Садловський. Латвійський модернізм на рандеву з українським модернізмом (Майже заклик) \ Слово і час. Науковий журнал інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. №11 (515). - К. 2003. ст. 82-83.
Jurijs Sadlovskis. Emigrācijas kultūra: ukraiņu kultūras fenomens Latvijā / Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko rakstu krājums V. - Daugavpils: Saule, 2004. lpp.58.-61.
Юрій Садловський. Акт. – Незалежний культурологічний часопис “Ї”. Число 33\2004 Ґендер. Ерос. Порно. Львів, 2004. cт. 310-311.
Jurijs Sadlovskis. Вірші. Dzeja. – Man māli mutē. 2004. gada Dzejas dienu viesautoru dzeja. – Latvijas Rakstnieku savienība. Rīga, 2004. lpp. 65. – 68.
Райніс. Вірші. / З латиської переклав Юрій Садловський. - Книжковий світ, № 2-3’ 2005 (34-35) ст.. 7-8
Юрій Садловський. Природа танцю або тактом звідусіль. Віршомазки. Рига – Львів: P.K.S., 2005. – 48 с.
Юрій Садловський. Стан та перспективи українського життя у Латвії \ Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Тези доповідей. Перша міжнародна наукова конференція. 8 –10 березня 2006 р., Львів, Україна. ст. 43 – 44
Jurijs Sadlovskis. Ivans Franko – „gars, zinātne, doma, brīve”/ Ivans Franko. Dzejas. Вірші. Sastādītājs Dr.philol. Jurijs Sadlovskis. Rīga, 2006. lpp.5.
Jurijs Sadlovskis. Zēns met akmeni. Tēvzeme ir... (Dzeja) / Harmonija. janvāris 2007. gads, Nr.20. lpp. 8.
Юрій Садловський. Метаморфози та інші вірші \ Літературна Україна. 39 (5227), 11 жовтня 2007 року, ст. 6
Jurijs Sadlovskis. mūs visus kaujas laukā salasīs (Dzeja) / Kultūras Forums, 2008. gada 18.- 25. aprīlis, Nr.15 (304) . lpp. 6.
Ґерманіс Марґерс Маєвскіс. Юрій Садловський. Блукання. Рига – Львів: Літопис, 2008. – 28 с.
Piedalīšanas konferencijās un semināros:
IX Starptautiskais zinātņu seminārs Telpa un laiks literatūrā un mākslā: māja Eiropas pasaules ainā. 2001.g. 5.- 7. aprīlī. Daugavpils Universitāte. Referāts: Jurijs Sadlovskis. Mihaila Kocjubinska dzejolis “Mūsu mājiņa” (“Наша хатка”) kā ukraiņu mentalitātes atspoguļojums.
Второй международный семинар Петербург и мир Балтики. 7–9 декабря 2001. Таллиннский педагогический университет. Реферат: Юрий Садловский. Петербург и Рига в судьбе украинского футуриста Михаила Семенко.
XII Zinātniskie lasījumi. 2002.g. 24 – 25. janvārī. Daugavpils Universitāte. Referāts: Jurijs Sadlovskis. Ukraiņu neoklasiķi un Sudraba laikmeta dzejnieki “tīrā daiļuma” meklējumos.
Starptautiskā studentu zinātniskā konference Aktuāli baltistikas jautājumi. 2002.g. 14 – 15. novembrī. LU Filoloģijas fakultāte. Referāts: Jurijs Sadlovskis. Kāda dzejoļa vēsture jeb Maiks Johansens un Latvija.
Konference Emigrācija un kultūra. Starptautiska zinātniska konference. 2002.gada 14.,15. novembrī. Referāts: Jurijs Sadlovskis. Emigrācijas kultūra: ukraiņu fenomens Latvijā.
Starptautiskā zinātniskā konference Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. 2003.g. 28.II– 01.III. Liepājas Pedagoģijas akadēmija. Referāts: Jurijs Sadlovskis. Patiesības meklējumi. Mākslas attīstības vispārējās tendences ukraiņu literatūrā 19./20.gs. mijā.
Международная конференция молодых филологов. 25 – 26 февраля 2003 года. ЛУ Филологический факультет. Реферат: Юрий Садловский. Две жизни неоклассицизма: украинская и русская.
Міжнародна наукова конференція Сто років літератури: поезія, проза, театр в українській та латиській літературах. 5 травня 2003 року. Львівське відділення Національної Академії Наук України. Реферат: Юрій Садловський. Латвійський модернізм хоче товаришувати з українським модернізмом.
Konference Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē. Teorijas un interpretācijas. 2003.gada 17.,18. oktobris. Referāts: Jurijs Sadlovskis. Ivans Franko un Rainis – dvīņubrāļi ? Viena laikmeta diskurss.
Starptautiskā studentu zinātniskā konference Aktuāli baltistikas jautājumi. 2003.g. 24 – 25. novembrī. LU Filoloģijas fakultāte. Referāts: Jurijs Sadlovskis. Kā Rīga nokļuva ukraiņu futūrismā.
Міжнародний науково-практичний семінар Літературознавчі процеси на межі 21 століття в Латвії та Україні. 7 травня 2004 року. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут філології. Реферат: Юрій Садловський. Футурист Михайль Семенко у Ризі. Спроба реставрації.
XVI Zinātniskie lasījumi. 2006.g. 26. – 27. janvārī. Starptautiskā konference. Daugavpils Universitāte. Referāts: Jurijs Sadlovskis. Ukraiņu futūristu polemika ar krieviem.
Starptautiskā zinātniskā konference Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. 2006.g. 02.III– 04.III. Liepājas Pedagoģijas akadēmija. Referāts: Jurijs Sadlovskis. Pilsētas stihija krievu un ukraiņu futūrismā: Severjanins un Semenko.
ХV Міжнародний славістичний колоквіум. Львів, 16 -18 травня 2006 року. Реферат: Юрій Садловський. Сєверянін та Семенко: до питання про російський та український футуризм.
Міжнародний науковий конгрес Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 року. Реферат: Юрій Садловський. Біблійні мотиви у творчості Івана Франка та Яніса Райніса («Мойсей» і «Йосип та його брати»)
Starptautiska zinātniska konference Neredzīgā Indriķa un Jura Alunāna dziesmiņas. Rīga, 12. -14. 10. 2006. Atdzejas problēmām veltīts seminārs, Piedalās: I.Brūvere, A.Ivaska, S.Gaižūns, L.Briedis, M.Salējs, K.Vērdiņš, E.Druņģīte, J.Sadlovskis
XVII Zinātniskie lasījumi. 2007.g. 25. – 26. janvārī. Starptautiskā konference. Daugavpils Universitāte. Referāts: Юрий Садловский. Восток - Запад. К вопросу об украинском футуризме.
Starptautiskā zinātniskā konference Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. 2007.g. 01.III– 03.III. Liepājas Pedagoģijas akadēmija. Referāts: Jurijs Sadlovskis. Futūrisms un režīms.
XVIII Zinātniskie lasījumi. 2008.g. 24. – 25. janvārī. Starptautiskā konference. Daugavpils Universitāte. Referāts: Jurijs Sadlovskis. Ivans Franko un Rainis ir Mozus un Jāzeps.III Pedagoģiska darbība
Bakalaura darba kurators: 1
Zinātniskie kursi:
a) Ukraiņu valoda Latvijas Universitātē
b) Ukraiņu literatūra Latvijas Universitātē
c) Slāvu literatūras Latvijas Universitātē
Mācību līdzekļi:
a) Українсько-латиський розмовник. (Ukraiņu-latviešu sarunvārdnīca) R., Garā pupa, 1996.
b) Jurijs Sadlovskis. Українсько-латиський словник власних імен людей та назв міст України \ Ukraiņu-latviešu personvārdu un Ukrainas pilsētu nosaukumu vārdnīca. R. Valodas aģentūra, 2008.
Lekcijas:
LAT 2 bilingvālās stundas (2001-2002)
kontaktforma
sūtītāja e-pasts
ziņa