EN

Jānis Stradiņš

vārds:Jānis
uzvārds:Stradiņš
profesija:Prozaiķis
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1984.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1933
apbalvojumi:1995-LR Triju Zvaigžņu ordenis (2. šķ.); 2001-Francijas Goda leģiona ordenis (virsnieks); 2004-Igaunijas Māras zemes Krusta ordenis (3. šķ.); 2004-Itālijas Nopelnu ordenis (Ordine Al Merito della Republica Italiana)(commendatore;) 1988-Paula Valdena medaļa un prēmija ; 1993-Latvijas ZA Lielā medaļa; 1994-Teodora Grothusa prēmija (Lietuvas ZA un Starptautiskais Teodora Grothusa fonds); 1995-Dž. Sorosa Sabiedriskās saskaņas balva; 1999-Baltijas valstu zinātņu akadēmiju medaļa (par nopelniem Baltijas un Ziemeļvalstu zinātnieku sadarbības un Baltijas zinātņu vēstures konferenču veidošanā); 2001-Latvijas republikas Ministru Kabineta balva; 2002-Starptautiskā akadēmiskā kvalitātes reitinga “Zolota fortuna” Sv. Georgija sudraba medaļa(Ukraina); 2004-Vilhelma Ostvalda medaļa (Saksijas Zinātņu akadēmija “par īpašiem sasniegumiem organiskās elektroķīmijas jomā); 2004-Rīgas balva 1994-LZA Gustava Vanaga balva 1995-Dž. Sorosa Sabiedriskās saskaņas balva; 2004-Vilhelma Ostvalda medaļa (Saksijas Zinātņu akadēmija); 2004- Rīgas balva (par darbu ciklu “Rīga pasaules zinātņu vēsturē” un Rīgas kultūrvēst. tradīciju izkopšanu); 1987-Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardz. biedrības Goda nozīme; 2001-Ilūkstes pilsētas domes atzinības raksts; 2001-Neretas pagasta atzinības raksts; 2001-Publiskās a/s Grindeks Zelta nozīmīte (par ieguldījumu uzņēmuma nosaukuma izstrādē); 1983- Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas fakultātes (1863; 1958) piemiņas medaļa 1984-Friča Blumbaha piemiņas medaļa (VA ĢB Latvijas nodaļa) 1993-Tartu universitātes 350 gadu jubilejas ķīmiķu medaļa 1993-Pāvesta Jāņa Pāvila II Baltijas valstu pontifikālās vizītes piemiņas medaļa 1994-Arvīda Kalniņa piemiņas medaļa (Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts), un vēl daudzi citi apbalvojumi. 2001 - Aģentūras “Rīga – 800” pateicības raksts. 1. šķiras Atzinības krusts (2008)
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Grāmatas:
"Cilvēki, eksperimenti, idejas",
Zinātne, 1964;
"Ķīmiķi, kuru vārdi jāzina", Zvaigzne, 1967;
"Jelgavas Pētera akadēmija. Latvijas pirmās augstskolas likteņgaitas", Zinātne, 1975;
"Lielā zinātnes pasaule un mēs", Zinātne, 1980;
"Etīdes par Latvijas zinātnes pagātni", Zinātne, 1982;
Rīga. Enciklopēdija, 1988, 1990.
Trešā atmoda. Runas un rakstiLatvijā un par Latviju, 1992;
Profesors Kristaps Rudzītis. 100 dzimš. dienai veltīts apceru un atmiņu krāj., 1999; Zinātne un augstākā izglītība// Gr."Latvija 19.gs.",2000;
"Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā" 1.daļa, 2002, 2. daļa, 2004 u.c.
Ārkārtīgi daudz populārzinātnisku un populāri publicistisku rakstu publicēti gan Latvijā, gan ārzemēs.