EN

Edvīns Tauriņš

vārds:Edvīns
uzvārds:Tauriņš
profesija:Prozaiķis
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1992.gada)
dzīvesvieta:Liepāja
dzimšanas gads:1937
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - tēlojums «Kvēlojošas ogles» Liepājas laikr. «Komunists» 1959.13.XII.
Izd. stāstu krāj. «Doņu paklājs» (1975),
«Diena ar kaiju» (1981),
«Vējš, vēl lielāks vējš» (1993), rom. «Grēcinieka sirdspuksti», dzejoļu krāj. «Zvīņu katedrāle» (abi 1998).
Labākajos darbos atklājas psiholoģiski motivēti, kolorīti raksturi, smalki dzīves vērojumi.