EN

Ruta Veidemane

vārds:Ruta
uzvārds:Veidemane
profesija:Literatūrzinātniece, literatūrkritiķe, valodniece
nozare:Filoloģija
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1978.gada)
darba vieta:Pensionāre; saņem Valsts kultūrkapitāla fonda mūža stipendiju
dzīvesvieta:Sigulda
dzimšanas gads:1933
miršanas gads:2014
cv
Ruta Veidemane dzim. 1933.05.06.

Izglītība:
Filoloģijas doktore – 1968.g. aizstāvēta zinātņu kandidāta disertācija, uz tās pamata 1993.g. piešķirts doktora grāds.
1963.-1967. – LVU aspirantūra
1953.-1958. – LVU Vēstures filoloģijas fakultāte
1948.-1952. – K. Mīlenbaha Kandavas vidusskola

Darba pieredze:
1998.-2000. – Latvijas Universitātes pasniedzēja
1990.-1998. – kā ārštata lektore lasījusi dažādus kursus par leksikoloģijas, stilistikas unpoētikas jautājumiem Latvijas Kultūras akadēmijā un Latvijas Universitātē
1967.-1990. – ZA Valodas un literatūras institūta zinātniskā līdzstrādniece (1990.g. pensionējusies)
1959.-1963. – izdevniecībā „Liesma” korektore un redaktore
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - recenzija (kopā ar A. Lauu) "Pirmā latviešu valodas sinonīmu vārdnīca" žurn. "Karogs" (1964,12 nr.).
Sar. grāmatas "Latviešu valodas leksiskā sinonīmija" (1970),
"Izteikt neizsakāmo. Lingvistiskā poētika" (1977).
"Darbības vārds" gr.: "Latviešu literārās valodas morfoloģiskās sistēmas attīstība", 2002.
Māra Salēja portrets gr. Latviešu rakstnieku portreti 2004.
Leona Brieža, Jāņa Rokpeļņa portreti gr. "Latviešu dzejnieku portreti" 2007.
Public., rakstus gk. par latv. dzejas probl.: ""Klavierkoncerts" un mazs ieskats Ojāra Vācieša dzejas semantiskajā sistēmā" krāj. "Kur cilvēks sācies", 1974,
"Aplis kā simbolizācijas princips Imanta Ziedoņa filozofiskajā dzejā" (krāj. "Promatnākt, šurpaiziet", 1983) u.c. Recenzējusi dzejoļu krājumus.
Nozīmīgs ir V. ieguldījums dzejas skaidrojošās kritikas laukā.
90. gados V. rakstījusi par latv. vai. stilistikas un kultūras jautājumiem, par Bībeles jaunā tulkojuma poētiski stilistiskām problēmām, pētījusi latv. dzejas simbolus, recenz. un rakstos par jaunākajiem dzejoļu krāj. raksturojusi dzejas procesu.
Sar. ievadapcerējumu grām. "Dziesmu dziesma" (1993),
Sast. R. Gāles dzejoļu krāj. "Gara rinda sudraba naglu" (1995)