EN

Astrīda Aļķe

vārds:Astrīda
uzvārds:Aļķe
profesija:Literatūrkritiķe
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1985.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1937
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - recenz. par H. Falladas rom. «Starp vilkiem» žurn. «Karogs» 1962 (11. nr.).
Sast. fotoalbumu «Tautas rakstnieks Ernests Birznieks-Upītis» (1971).
Public, raksti par prozu, nereti ar socioloģisku un publicistisku ievirzi, daži raksti kopā ar filozofi S. Lasmani. Kritiski publicistiski raksti izd. grām. «...saprast sevi un pasauli» (1984).
Pēcv. aut. M. Vētras atmiņu grām. «Karaļa viesi (1992) un "Rīga toreiz..."(1994).
Sar.grām."Rīgas bruņinieks Mariss Vētra" (2001).