EN

Bruno-Rihards Artmanis

vārds:Bruno-Rihards
uzvārds:Artmanis
profesija:Arhitekts
radošā organizācija:Arhitektu savienība(kopš 1959.gada),
Dizaineru savienība(kopš 1987.gada)
dzīvesvieta:Latvija
dzimšanas gads:1915
miršanas gads:2007
apbalvojumi:Par mēbeļu komplektiem TSSI 1987.g. bronzas medaļa 1987.g. un 1976.g. sudraba medaļa 1983.g. zelta medaļa 16 autorapliecības par mēbeļu komplektiem un dizaina izstrādājumiem
cv
Dzimis 1915. gadā Valkā – māte igauniete, tēvs latvietis. Kopš 1920. gada dzīvoja Rīgā. Jau pamatskolā mīļākais priekšmets bija zīmēšana. Mācoties Rīgas pilsētas 2. ģimnāzijas reālklasē, zīmēšanas skolotājs bija mākslinieks Pauls Šprenks un viņa vadībā četrus gadus pēc kārtas skolas gada svētkos saņēma apbalvojumu par labākajiem sasniegumiem zīmēšanā.
Latvijas Valsts universitātes Arhitektūras fakultātē studē ar pārtraukumiem no 1936. līdz 1949. gadam. Studiju laikā ar teicamām atzīmēm beidz profesora Vilhelma Purvīša vadīto trīsgadīgo mākslas darbnīcu kursu.
Studiju pārtraukuma laikā mācījās arī Kārļa Brencēna mākslas studijā, vingrinājās akvareļglezniecībā, Ķīnas tušas un ogles tehnikas zīmējumā.
Šajā laikā bieži kopā ar fakultātes docentu arh. S. Antonovu skicēja un akvarelēja Vecrīgā. Šos darbus dažkārt izdevās arī pārdot.
Arhitektūras fakultātes studentu akvareļu darbu izstādēs piedalījās jau 1938. un 1940. gadā kopā ar jau toreiz atzītiem Zvilnas, Lapukina un Kurta Fridrihsona darbiem. 1943. gadā kā grafiķis tika uzņemts
"Tēlotājas mākslas kooperatīvā". Piedalījās arī 1943. gada Vispārējā mākslas izstādē Rīgā, kur žūrijas komisijā bija Prof. V. Purvītis, J. Kuga, B. Dzenis, L. Liberts u.c.
Pēc studiju atjaunošanas un pabeigšanas 1949. gadā universitāte tika komandēts aspirantūrā pie Maskavas Arhitektūras institūta. Paralēli specifiskiem arhitektūras teorijas priekšmetiem te trīs gadu laikā J. Kurilko un B. Revekina vadībā paplašina savas zināšanas un tehnisko varēšanu zīmēšanā un akvarelēšanā. Vairāki darbi tika ieskaitīti institūta labāko darbu fondā.
Rīgā, strādājot arhitekta darbu, nepamet arī akvarelēšanu un 1958. gadā piedalās pirmajā republikāniskajā akvarelistu darbu izstādē. Vēlāk regulāri piedalās akvarelistu un arhitektu kopējās Mākslas dienu izstādēs "Zviedru vārtos". 1992. gadā sarīko savu akvareļu personālizstādi Vācijā, Minsteres latviešu ģimnāzijā. Akvareļu un zīmējumu personālizstādes
"Zviedru vārtos" notikušas pavisam astoņas reizes – pēdējā 2005. gadā sakarā ar 90-to dzimšanas dienu.
radošā biogrāfija
Dizaineru savienība
Publikācijas presē par arhitektūras un dizaina jautājumiem. Autors divām grāmatām
"Mēbeles un dzīvoklis" (1959), kopā ar Nikolājevu,
"Telpa sākas ar mums" (1967),kopā ar I. Strautmani.
Piedalījies Republikas akvarelistu izstādēs, 8 personālizstādes Latvijas Arhitektu savienībā