EN

Imants Auziņš

vārds:Imants
uzvārds:Auziņš
profesija:Dzejnieks, atdzejotājs, Literatūrkritiķis
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1960.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1937
miršanas gads:2013
apbalvojumi:Triju Zvaigžņu ordenis (2001). 1991. gada barikāžu dalībnieku Piemiņas zīme. V. Plūdoņa prēmija (1990) O. Vācieša prēmija (2007)
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā nozīmīgākā publikācija -dzejolis «Mīlam!» laikr. «Literatūra un Māksla» 1956.3l.III.

Pirmie krāj. «Es vaicāju sirdij» (1961),
«Zilie griesti» (1963),
«Jaunu rītu lauki» (1966).
«Skumjais optimisms» (1968),
«Skaņa» (1970)
«Nezūdošais» (1972),
«Nomodā» (1975),
«Taurējums» (1976,
«Duna» (1977),
«Tālā balss» (1981),
«Alkas» (1983),
«Atskārsme» (1986),
«Atmiņa». Kopkrājums ar A. Kušneru. 2 daļa: «Atkal» (1989),
«Tagad. Dzejlapa» (1989),
«Vēju solījums» (1992),
«Sēlijas elēģijas» (1994),
«Dziļi» (1995),
Ironiskā dzeja apkopota krāj. «Putras laiki» (2002).
«Bijība. Dzeja ārpus krājumiem» (2003),
«Lirika» (2004),
«Ars Poetica» (2007),
«Plaiksnījumi» (2008),
«Maiņu mija» (2011),
«Zem zibens zelta saivas» (2012),
«Dzērvju gans», dzeja bērniem (2012).


Devis ieguldījumu latv. poēmas un balādes žanra attīstībā (poēma «Balti skaidu jumti», 1965; krāj. «Mazas balādes», 1999).

Izlases: «Degupļava» (1979),
«Šī zeme, tavs skūpsts un krāsns sarkanā mute» (1987).

Sērijā «Dzīvesstāsts un ...» izd. grām. «Dzīvesstāsts un 33 jaunākie dzejoļi» (1996).
Darbi atdzejoti daudzās valodās.

Tēlojumi un apceres sakopotas grām. «Mums uzticētā planētas dala» (1966),
«Mājas pulcējas baros» (1974),
esejas par lit. un literatūrkritiski raksti - grām. «Cilvēks izdzied savu mūžu» (1975),
«Viss pasaules tapums» (1979),
«Paliekošais un mainīgais» (1988),
«Šķautnes» (2001, arī dienasgrām.)
Atmiņas «Piecdesmit gadi bez televizora» 1. (2001), 2. (2002), 3. (2006).

Teorētiskajām apcerēm raksturīgs analītisks skatījums uz dzejas procesu kopumā, sociāls jūtīgums.

Atdzejojumi: M. Riļska «Izlase» (1961),
J. Vinokurova «Daudzveidība» (1966, kopā ar R. Remasu),
0. Suleimenova «Labais saullēkta laiks», A. Bloka «Lirika» (kopā ar Ā. Elksni; abi 1968),
V. Nezvala «Spārni» (1970, kopā ar A. Baugu),
N. Rubcova «Lauku zvaigzne» (1985, kopā ar R. Remasu; A. sast. un iev. aut.),
L. Romaņen-ko «Saknes» (1985, kopā ar citiem) u.c.
Atdzejojis A. Kušnera dzejoļus abu kopkrāj. «Atmiņa» (1989, arī sakārt., priekšv. aut.).
Aleksandrs Senkevičs. «Mirgojošā tumsa» (2004),
Rauls Čilačava. «Smilšu pulkstenis» (2007),
Aleksandrs Senkevičs. «Priekšvēsts» (2008, 2009),
Rauls Čilačava. «Loma» (2010).
Oļeksijs Dovgijs. «Zibens pieskārieni» (2012).

Izlasēs, antoloģijās, kopotu rakstu izdevumos atdzejojis M. Ļermontova, I. Krilova, T. Ševčenko, S. Nēres, M. Cvetajevas, O. Mandelštama, A. Isahakjana kā arī mūsdienu krievu, ukraiņu, lietuviešu dzejnieku darbus.

Prozas tulkojumi: T. Ustinova «Karalienes pirmais likums» (2006), «Tuvie ļaudis» (2006), «Nekrietno laiku hronika» (2007).

Sast. antoloģiju «Krievu padomju dzeja» (1-2, 1976-78),
Ukraiņu dzejas antoloģija «Vējš no Ukrainas». Sastādījums (kopā ar R. Čilačavu), daudzi atdzejojumi (2009).

Sast. un sar. priekšvārdu vai pēcvārdu 20 dzejn. kopkrāj. «Mūža acis» (1991),
dzejoļu izlasēm -P. Aigara «Katedrāles» (1995), N. Kalniņa «Atbalšu atbalsis» (1996) u.c.

Galv. muzikālie sacerējumi: A.Kalniņa kantāte «Tu atnāksi drīz»,
J. Līcīša oratorija par strēlniekiem «Jūs pārnākat»,
vairāki desmiti dziesmu.