EN

Astrīda Beināre

vārds:Astrīda
uzvārds:Beināre
profesija:Prozaiķe
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1997.gada)
darba vieta:brīvmākslinieks
citi pienākumi:No 1963-1991. gadam literārā konsultante skolēnu jaunrades žurnālos "Ugāle", "Paeglietis", "Liepa" u.c.
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1937
apbalvojumi:Latvijas Kultūrkapitālfonda Spīdolas stipendiāte (1990.06.20). Pāvesta Jāņa Pāvila II piemiņas medaļa. Luda Bērziņa prēm. laureāte (1994). DBLA stipnedija 2000.g. lugai "Rīgas Dievmātes klosteris". Vairāki goda un atzinības raksti par teicamo darbu izglītības (skolotājas) darba laukā.
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - stāsts «Liepa» laikr. «Skolotāju Avīze» 1985.6.III.
Izdota grām. Saruna ar pedagoģi Irēnu Bitleri «Es esmu es pati» (1989),
Stāstu krāj. «Mēness ezerā» (1993),
Pārdomu grām. «Botičelli sargeņģelis» (2002).

Pazīstamākais B. darbs ir kultūrvēsturisks rom. par 16. gs. Rīgas vācu mūķeni Annu Notkenu «Rīgas Dievmātes klosteris» (1992).Rom. izd. vācu val. (1995) un guvis katoļu bazn. atzinību.
Pēc rom. motīviem uzņemta filma «Anna» (1996).

Public. arī lugu «Rīgas Dievmātes klosteris» (1998, paralēli vācu un angļu val).
2000.- luga " Rīgas Dievmātes klosteris" LT un LR konkursā iegūst gada labākā iestudējuma vietu un naudas prēmiju. Režisore Antonija Apelē.
2000.-luga "Rīgas Dievmātes klosteris" iestudēta ASV "For its
internationally, the 2000.GOLD REKORD of Acchievement".
2002.-grāmata "Botičelli sargeņģelis" (Leģenda par Dievišķo enerģiju), kultūrvēsturisks romāns par laikposmu no 1941-2002,gadam Latvijā, Eiropā, 325 lpp., izdevniecība "ANTERA".
2003.-grāmatas kultūrvēsturiskā romāna "Rīgas Dievmātes klosteris" atkārtots izdevums. Kopš 1992.g. grāmata tulkota vācu, angļu, poļu, japāņu valodās.
2003.-stāsti "Kaķenīte", "Mīlulītis" ," Putna bērns" laikrakstā "Neatkarīgā Rīta avīze".
2003.-grāmata " Kaķenīte" .Stāstu un noveļu izlase. Ilustrēta ar sabiedrībā pazīstamu cilvēku un viņu ģimenes locekļu - kaķu fotogrāfijām, Izd. "ANTERA".
2006 - grāmata "Kaupo un Svētais Grāls" Kultūrvēst. romāns par 12., 13. gs. notikumiem Livonijā. Veltīta Kaupo dzimtas pēcnācējiem - slavenai Līvenu dzimtai .Izdevn. "Jaunā Daugava".
2007 - grāmata "Kaupo un Svētais Grāls" vācu valodā, izdevn. "Nacionālais apgāds".
2007 - novele "Kaildejotāja" žurnālā "Patiesā dzīve".