EN

Helēna Celmiņa

vārds:Helēna
uzvārds:Celmiņa
profesija:Prozaiķe
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 2005.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1929
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
1980.g."Sievietes PSRS cietumos" izd. Latviešu Nacionālais Fonds (Andrejs Eglītis),Stokholmā.
1985.g. “Women in Soviet Prisons” izd.Paragon House Publishers,
Ņujorkā.
1978.-1994. Publicēti raksti un stāsti dažādos trimdas izdevumos: "Latvija šodien",DV mēnešrakstā, u.c.
1998.g."Kā plika pa nātrām"
2002.g."Sievietes PSRS cietumos" (pirmo reizi Latvijā)
2004.g."Tuvumā un tālumā"

No 1978-1984. Neskaitāmas liecības par dzīves Apstākļiem Padomju republikās, cietumos, cilvēk-Tiesību pārkāpumiem, reliģijas apspiešanu utt. sniedza ASV televīzijās, universitātēs, skolās, Klubos un Amnesty International sanāksmēs.

Recenzijas.
dažādās valodās.