EN

Irina Auziņa

vārds:Irina
uzvārds:Auziņa
pseidonīms:Cigaļska
profesija:Dzejniece, atdzejotāja
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1991.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1939
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - recenz. par almanahu «Jauno vārds» laikr. «Sovetskaja Molodjož» 1962.8.XII.

Sar. prozas grām. «Trava i kamņi» («Zāle un akmeņi», 1977),
«Poldņevnij žar» («Pusdienas tveice», 1981).

Tulkojusi kr. valodā V. Belševicas stāstu krāj. «Nelaime mājās» (1984),
rom. «Bille» (2000),
«Billes skaistā jaunība» (2002),
D. Avotinas garstāstus («Sirota», «Tropa», abi 1988),
J. Jaunsudrabiņa rom. «Jaunsaimnieks un velns» fragmentus («Rižskij Aļmanah», 1992,1),
grām. «Es stāstu savai sievai» (1998),
V. Kaijaka rom. «Rēgi» fragmentus ("Rižskij Aļmanah", 1994, 3),
A. Grīna rom. «Dvēseļu putenis» fragmentus (turpat, 1996, 4),
A. Liepas dok. rom. «Ekshumācija» (1998),
N. Ikstenas stāstu «Viena diena viņas mūžā» (krāj. «Kamušek na ladoņi», 2000) u.c.

Sast. izd. «Rižskij Aļmanah» (1992-97, 1-5; 3-4 kopā ar H. Gailīti), kurā ievietoti arī Cigaļskas darbi.