EN

Lilija Dzene

vārds:Lilija
uzvārds:Dzene
profesija:Teātra zinātniece,Prozaiķe
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1961.gada),
Teātra darbinieku savienība(kopš 1959.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1929
miršanas gads:2010
apbalvojumi:A. Upīša prēm. (1982) A. Brigaderes prēm. (1986) Triju Zvaigžņu ordeni (1995) MK balva (2005)
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Ievērību guvušas D. monogrāfijas par latv. t-ra māksliniekiem: «Labais mūžs» (1964, par M. Šmitheni),
«Kārlis Sebris» (1967),
«Lidija Frei-mane» (1971),
«Elza Radziņa» (1973),
«Dialogs ar Hariju Liepiņu» (1977),
«Mana versija par Alfrēdu Jaunuša-nu» (1979),
«Vai tavs mūžs kam lieti der» (1983, par K. Sebri),
«Aktiera Jāņa Kubiļa atbildes» (1984),
«Aktieris pret savu gribu» (1987, par E. Pā-vulu),
«Draiskā peonija» (1997, E. Radziņas gadskārtu hronika), monogrāfija par Nacionālo t-ri («Drāmas teātris», 1979),
grām. par trimdas latv. akt. «Ar zelta lāpu rokā» (1992).
Maču dzimtas aktieriem - E. Mačam, L. Žvīgulei un I. Mačai veltīta D. grām. «Triju aktieru dzīves savā laikā, savā dzimtā un - arī teātrī» (1995).
Kopā ar G. Strautmani sagatavojusi publicēšanai K. Sebra grām. «Mīlā meļa memuāri» (1998, arī iev. aut.).
Enciklopēdijas «Teātris un kino biogrāfijās» (1-2, 1999-2002) zin. redaktore.).