EN

Rolfs Ekmanis

vārds:Rolfs
uzvārds:Ekmanis
profesija:Literatūrzinātnieks
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 2002.gada)
dzīvesvieta:USA
dzimšanas gads:1929
apbalvojumi:Triju Zvaigžņu ordenis (1999)
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā zin. publikācija latv. valodā - raksts «Jaunā inteliģence nepadodas» žurn. «Jaunā Gaita» 1958 (16. nr.).

Izdevumos «Jaunā Gaita», «Akadēmiskā Dzīve», kā arī «Acta Baltica», «Books Abroad», «Journal of Baltie Studies», «Slavic and European Journal», «The Baltie Revievv» public. socioloģiskas ievirzes zin. apceres par kr. un latv. pad. literatūru un kultūru.

Daļa no šīm apcerēm apkopota grām. «Latvian literature under the Soviets. 1940-1975» («Latviešu literatūra zem padomēm», 1978).

70. un 80. gados žurn. «Jaunā Gaita» un almanahā «Latvija šodien» (ar ps. Māris Rauda) public. gada pārskatus par Ljas lit. un kultūras dzīvi, īpašu vērību veltot dzejas un lit. mantojuma problēmām.

Apc. par A. Čaku un viņa eposu «Mūžības skartie» public. šī darba izdevumā Ņujorkā (1981).

Nozīm. ir apceres par Ljas rakstnieku O. Vācieša, V. Belševicas, U. Bērziņa, M. Zālītes daiļradi.