EN

Olafs Gūtmanis

vārds:Olafs
uzvārds:Gūtmanis
profesija:Dzejnieks, prozaiķis
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1973.gada)
dzīvesvieta:Liepāja
dzimšanas gads:1927
miršanas gads:2012
apbalvojumi:Goda liepājnieks piešķirts 1995. gadā. Lāčplēša ordeņa medaļa.
cv
Es, Olafs Gūtmanis, esmu dzimis Liepājā 1927. gada 10. janvārī kalpotāju ģimenē. 1941. gada 14. jūnijā kopā ar vecākiem izsūtīts. Ar māti uz Kramojanskas novadu, kur trīspadsmit trimdā pavadītos gados strādāti dažādi darbi: zvejnieks, plostnieks, mednieks, kolhoznieks, tvaiku katla kurinātājs... (visus neuzskaitīt). 1947. gadā bēgts uz Latviju, pa etapu otrreiz izsūtīts 1950.gadā. Latvijā esmu strādājis par transportstrādnieku , koristu Liepājas teātra muzikālajā trupā, dispečeru zvejnieku kolhozā „Bolševiks”, žurnālistu vietējās avīzes un TV, ugunsdzēsēju, RS Liepājas nodaļas vadītāju. Atmodas laikā esmu bijis LTF Liepājas nodaļas Valdes priekšsēdētājs, ievēlēts par deputātu Pilsētas deputātu padomē. Pēc Atmodas vien radošu darbu.
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmais dzejolis «Martā» public. laikr. «Komunists» I96O.6.III.
Dzejoļu krāj. «Stiprie mezgli» (1964).
«Zilā glūda» (1972)
«Disonanse» (1977),
«Atgriešanās ceļš» (1981),
«Saulgrieži» (1985).
«Pēdu puķes» (1987).
«Goda-vārti» (1996) apkopota pirmsatmodas gadu lirika.
«Visa laba jāņuzāle» (2001).

Prozas krāj. «Mednieku zemē» (1969),
«Aiz ziemeļblāzmas»,
«Vectēva alnis» (abi 1971),
«Brieža dziesma» (1977),
«Tur, Haijarlika ciedru silos» (1982),
«Tundras un taigas stāsti» (1984).

Izd. atmiņu tēlojumi «Dzīves grāmata» (1992) -dzejnieka dzīvesstāsts no bērnu dienām līdz izsūtījumam, trimdai Sibīrijā.
Grām. «Jūrmalciems» (2001)
Rakstījis arī bērniem, tulk. no liet., vācu, krievu vai. (lugas Liepājas t-rim, F. Tjutčeva, A. Tolstoja, A. Koļcova dzeja).
Kopā ar citiem sast. un red. grām. par Tautas fronti Liepājā «Atmiņas nākotnei» (1998).
Sastādījis krāj. par novada literātiem «Liepājnieku smilšu rausis» (1999, kopā ar A. Miglu).

Vēl iznākušas grāmatas (proza):
2003 - Dzērvju dejas;
2004 - Iekoptā Kurzeme;
2005 - No klaidoņa par svētceļnieku;
2006 - Dzintars;

"Raksti" piecos sējumos (2006-2012).

Četru autoru kopkrājums:
"Ar sakņu sajūtu vējā"
Liepājas literāti savai pilsētai
Maskavā iznācis atdzejojumu krājums krievu val.: "Tost za grebcev".