EN

Tamāra Liseka

vārds:Tamāra
uzvārds:Liseka
profesija:Tulkotāja
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1989.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1948
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmais publicētais tulk. - īru rakstnieka Dž. Mūra stāsts «Viņš brauc un brauc»laikr. «Literatūra un Māksla» 1971.13.III.
Tulk. no angļu val: Dž.Čīvera «Brigadieris un golfa kluba atraitne» (1975),
T. Kapotes «Pļavas arfa» (1977),
R. Stouna «Spoguļu zāle» (1981, abiem L. pēcv.),
N. Lūisa «Sicīliešu speciālists» (1983),
E. Glāzgovas «Kailais lauks» (1988),
H. Pintera luga «Sargs» (t-rī 1988),
S. Gilberta «Žurkcilvēka piezīmes» (1992),
Dž. Gārdnera «Fredija grāmata» (1993),
B. Treisija «Veiksmes likumi modernai sievietei» (1999),
D. Delillo «Trokšņi»,
Dž. Fīldingas «Pirmā reize»,
Dž. Lokās «Klusie ūdeņi» (visi 2002).

Tulk. no it. val.: Dž.Rodāri «Stūru spēle» (1988, arī sast),
E. de Amičisa «Sirds» (1994, kopā ar A. Šmiti),
R. Olivas «Brīnumzeme» (1997),
A. Morāvias «Nicinājums» (1999),
D. Budzati «Tatāru tuksnesis» (2002).

Tulk. no čehu val.: J.Kolārovas «Vai vīrieši nodzīvos līdz 2000. gadam?» (1991).

Tulk. publicēti arī periodikā.

Kopā ar V. Vecgrāvi sakārtojusi F. Bārdas dzejas izlasi «Atgriešanās» (1997).

Sast. «Latviešu-itāliešu sarunvārdnīcu» (1998, kopā ar Dž. Fantonu).

Rediģējusi daudzus nozīmīgus angļu, amer. un it. aut. darbu tulkojumus.