EN
Radošo personu atbalsta pasākumu programma

  

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir katra mēneša pēdējā ceturtdiena!

 

No 2018. gada 1. februāra var iesniegt pieteikumus Latvijas Radošo savienību padomes un Valsts Kultūrkapitāla fonda "Radošo personu atbalsta pasākumu programmā".

Atbalsts profesionālām radošajām personām pieejams īslaigīgas ienākumu neesamības gadījumos, tostarp pārejošas darba nespējas laikā, un pensijas vecumā – ārstniecības un komunālo maksājumu daļējai segšanai. Profesionāla radošā persona atbalsta programmas kontekstā ir autors vai izpildītājs, kurš rada vai ar savu izpildījumu interpretē mākslas darbus arhitektūrā, dizainā, teātrī, mūzikā, vizuālajā mākslā, dejā, literatūrā un kinematogrāfijā, un zinātniskajā jaunradē attiecīgajās radošajās jomās. 

 
 
 
RADOŠO PERSONU ATBALSTA STIPENDIJU VEIDI:

1) ĪSLAICĪGAS IENĀKUMU NEESAMĪBAS GADĪJUMĀ

Kritēriji:
- radošā persona ir darbspējas vecumā (līdz 63 gadiem),
- ienākumi pēdējos 3 mēnešos kopā nepārsniedz 75% no minimālās mēnešalgas (kopā 1 125 eiro),
- persona ir bijusi radoši aktīva pēdējo 3 gadu laikā.

Stipendijas apjoms: 500 eiro mēnesī no 1 līdz 6 mēnešiem (kopā 500-3000 eiro).
 
 
 
2) ĪSLAICĪGAS PĀREJOŠAS DARBA NESPĒJAS GADĪJUMĀ

Kritēriji: 
- radošā persona ir darbspējas vecumā,
- tai iestājusies pārejoša darbnespēja (A slimības lapa),
- neatkarīgi no ienākumu apjoma,
- atbalsta pieprasīšanas un saņemšanas laikā neatrodas darba attiecībās vai citās līdzīga rakstura pastāvīgās nodarbinātības attiecībās.

Stipendijas apjoms: proporcionāli slimības dienu skaitam (līdz 10 dienām).
 
 
 

3) PENSIONĀRIEM ārstniecības izmaksu un elektrības un apkures maksājumu segšanai

 
Kritēriji:
- persona darbojas vai ir darbojusies kādā no minētajām radošajām jomām,
- personai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), vai tā saņem izdienas pensiju,
- neatkarīgi no ienākumu apjoma,
- ir izdevumus apliecinoši dokumenti (rēķini, čeki, utml.).
 
Stipendijas apjoms atkarīgs no iesniegto čeku un rēķinu summas.
 

 

 

E-pasts: atbalsts@makslinieki.lv 
Tālr.: +371 26146487

Programmas koordinattora darba laiki Latvijas Radošo savienību padomes birojā, Rīgā, Baznīcas ielā 37-3:

T. 15:00-19:00
C. 15:00-19:00
Pk. 9:00-17:00

! Šobrīd strādājam attālināti, vairāk par to: šeit

 

Informatīvie materiāli: 


Microsoft word document Radšo_personu_atbalsta_programmas_NOLIKUMS_23.07.2020.doc