EN
Biežāk uzdotie jautājumi

 

Kas regulē atbalsta stipendiju piešķiršanu?

Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums:

2.pants.

(1) Likums attiecas uz profesionālo māksliniecisko jaunradi arhitektūras, dizaina, teātra, mūzikas, vizuālās mākslas, dejas, literatūras un kinematogrāfijas jomā (turpmāk — radošās jomas) un zinātnisko jaunradi attiecīgajās radošajās jomās.

(2) Likums neattiecas uz jaunradi kā amatierkustības izpausmi, amatniecību un ar radošajām jomām nesaistītu zinātnisko jaunradi.

 

Kur un kad var iesniegt dokumentus Radošo personu atbalsta pieteikumam?

Pieteikumus radošo personu atbalstam var iesniegt personīgi LRSP birojā Rīgā, Baznīcas ielā 37-3 mūsu darba laikā:

Trešdienās: 15.00-19.00
Ceturtdienās: 15.00-19.00
Piektdienās: 9.00 - 17.00

iesūtīt elektroniski uz atbalsts@makslinieki.lv ar drošu elektronisko parakstu uz veidlapas,

vai sūtot pa pastu Latvijas Radošo savienību padomei uz adresi Baznīcas iela 37-3, Rīga, LV-1010, norādot “RP atbalsta pieteikums”.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir katra mēneša pēdējā ceturtdiena!

 

Kādi dokumenti jāiesniedz radošas personas statusa izvērtēšanai?

A4 papīra formātā:

  • iesniegums radošas personas statusa pretendentam,
  • radošais CV,
  • izglītības dokumenti,
  • radošās darbības portfolio:
    • personai darbspējas vecumā (līdz 63 gadiem) - par pēdējiem trīs gadiem,
    • pensionāriem - par visu radošo darbību.

 

Kādi dokumenti jāiesniedz, lai pieteiktos atbalsta stipendijai?

Lai pieteiktos atbalsta stipendijai, personai iepriekš jāiegūst radošās personas statuss vai arī ir jābūt kādas profesionālas radošas organizācijas biedram.

Vairāk par iesniedzamajiem dokumentiem meklēt pie atbalsta stipendiju veidiem

 

Uz kādām atbalsta formām var pretendēt?

Pensionāri – var pretendēt tikai uz ārstniecības izmaksu un komunālo (elektrības un apkures) pakalpojumu maksājumu segšanu. Jāpievieno darījumu apliecinošie dokumenti (čeki, rēķini, līgumi, maksājuma uzdevumi u.c.) par ārstniecības izdevumiem (ar vārdu, uzvārdu, personas kodu) un apkures un elektrības maksājumiem deklarētajā dzīesvietā. Maksimālā summa ir 1000 eiro, taču kompensēts tiek tikai par pievienotajiem čekiem un rēķiniem.

Radošas personas darbspējas vecumā – var pretendēt uz stipendiju īslaicīgas ienākumu neesamības gadījumā 500 eiro mēnesī no1 līdz 6 mēnešu ilgam periodam. Lai pretendētu, iepriekšējos 3 mēnešos kopējie bruto ieņēmumi nedrīkst pārsniegt 1 125 eiro, no pieteikuma iesniegšanas brīža (piem. iesniedzot janvārī, tiek skatīti oktobra-decembra ienākumi).

Radošas personas darbspējas vecumā – var pretendēt arī uz stipendiju īslaicīgas pārejošas darba nespējas gadījumā proporcionāli sliības dienu skaitam (līdz 10 dienām).

 

Kā un kad notiek dokumentu izvērtēšanas process?

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir katra mēneša pēdējā ceturtdiena.

Nākamā mēneša sākumā notiek ekspertu komisijas sēde, kurā izskata pretendentu iesniegtos pieteikumus. Pēc Radošo savienību padomes ekspertu komisijas apstiprinātie pieteikumi tiek iesniegti Valsts Kultūrkapitāla fondā (VKKF) izvērtēšanai.

 

 

Citi jautājumi:

Vai varu pieteikties atbalstam, ja neesmu nevienas profesionālas radošas organizācijas biedrs/e?

Jā. Lai pretendētu uz atbalstu, vispirms jāiesniedz dokumenti Radošas personas statusa atbilstības izvērtēšanai.

 

Cik bieži es varu saņemt RP atbalstu?

Pēc Radošas personas atbalsta saņemšanas, nākamreiz drīkst pieteikties ne ātrāk kā vienu gadu pēc atbalsta stipendijas izmaksas beigām.

 

Vai es varu saņemt bezdarbnieka pabalstu un pieteikties uz RP atbalstu?

Nē. Radošo personu atbalsts ir alternatīva bezdarbnieku pabalstam. Abus pabalstus reizē saņemt nav iespējams.

 

Ja atbalsta saņemšanas laikā tiek, piemēram, ieskaitīta neparedzēta autoratlīdzība 1 150 EUR apmērā (vai pārmaksātie nodokļi), vai tas neietekmē RP atbalstu?

Ja atbalsta saņemšanas laikā tiek ieskaitīta kāda summa, tad nav iespējams pagarināt atbalstu uz nākamajiem 3 mēnešiem. Atbalsts 3 mēnešu minimālās mēnešalgas apmērā ir kā kompensācija par iepriekšējo periodu. Ienākumu fiksācijas brīdis ir datums, kad pretendents iesniedzis pieteikumu un parakstījis veidlapu.

 

Vai ienākumi katrā no trim pēdējiem mēnešiem nedrīkst pārsniegt 375 EUR (bruto) un kopsummā 1 125 EUR vai drīkst būt vairak par 375 EUR vienā mēnesī, bet kopsummā 1 125 EUR?

Ienākumi summējas par visiem 3 mēnešiem kopā. Piemēram, ja 2 mēnešus nav ienākumu un trešajā ir 850 eiro, tad kvalificējas, jo kopsumma ir mazāka par 1 125 eiro. 

  

Kādi ienākumi neskaitās pie personas ienākumiem?

Bērna kopšanas pabalsts un uzturnauda (jeb alimenti) skaitās kā bērna ienākumi nevis attiecīgās personas ienākumi.

 

Esmu pensionārs, vēlos saņemt atbalstu komunālo maksājumu izdevumu segšanai un manus rēķinus apmaksā cita persona (piemēram, ģimenes loceklis). Vai varu saņemt atbalstu?

Jā. Rēķinus var apmaksāt kāda cita persona, bet pieteikumā jābūt pievienotai izziņai par pretendenta deklarēto dzīvesvietu. Izziņas iespējams saņemt Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde vai Latvija.lv

 

Vai pensionāram tiek apmaksāta visu iesniegto čeku kopsumma?

Pensionāram tiek apmaksāta kopsumma tikai par iesniegtajiem čekiem. Maksimālā stipendijas summa ir līdz divām valstī noteiktām minimālajām mēnešalgām (500 EUR x 2 = 1000 EUR), no kuras elektrības un apkures izdevumi tiek kompensēti līdz vienai valstī noteiktai minimālajai mēnešalgai (500 EUR).

 

Uz cik ilgu laiku iespējams iegūt atbalstu un kādā apmērā?

Īslaicīgas ienākumu neesamības gadījumā: no 1 līdz 6 mēnešiem 500 EUR apmērā mēnesī.

Īslaicīgas pārejošas darbnespējas gadījumā: 10 dienas.

Pensionāriem: par pēdējiem 6 secīgiem mēnešiem no iesniegšanas mēneša līdz maksimālajai summai 1000 eiro, no kuriem elektrības un apkures izdevumi tiek kompensēti līdz 500 EUR.

 

 

Atjaunots: 3.09.2021