EN

Nora Kalna

vārds:Nora
uzvārds:Kalna
profesija:Dzejniece, atdzejotāja
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1973.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1939
apbalvojumi:Dzejas dienu balva par darbu atdzejā (1987),
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - dzejolis «Tilti» Liepājas raj. laikr. «Ļeņina Ceļš» 1963.24.XII.
Pirmais dzejoļu krāj. «Giemežvāki uz plaukstas» (1968),
otrajā krāj. «Kliedziens» (1972) ieskanas turkmēņu motīvi.

Izd. krāj. «Slaloms» (1979),
«Septiņas dzērves» (1986),
«Un» (1990, lirikas izlase),
«Valdnieks, dzejnieks un lauva» (1999).

K. dzejas savdabību rada abu daiļrades avotu - dzimtās Rucavas un Turkmēnijas impulsu saplūsme.
Par Turkmēniju vēstīts arī aprakstu grām. «Slāpes» (1973),
«Tuksneša āladža» (1976),
«Lietus akmens» (1980),
«Sliekšņi» (1984).

Atdzejojusi un tulk. turkmēņu aut. darbus:
A.Agabajeva «Ceļinieka monologs»,
K. Tangrikulijeva «Puisēns un kazlēns» (bērniem; abi 1979),
A. Kličeva «Kugitangas traģēdija» (1981),
H. Mahtimgu «Cik dziļas dzīles pasaulei» (1983, kopā ar citām atdzejotājām),
N. Bairama «Kāpēc kamieļi nedzīvo pilsētā?» (bērniem, 1984).

Sast., sar. ievadu un atdzejojusi turkmēņu tdz. krāj. «Vārda māte - auss» (1987).

No kr. val. atdzejojusi V.Stefanidi «Grēksūdze» (1996, kopā ar citiem).
Sērijā «Universāls palīglīdzeklis skolēniem» tulk. grām. «Literatūra. Māksla» (1997, kopā ar M. Lapiņu).
Sast. A. Puškina krāj. «Austrumu motīvi» (1999).

Dzejoļi komponēti (J. Ķepītis, P. Plakidis, U. Prauliņš, U. Savickis u.c).