EN

Anna Žīgure

vārds:Anna
uzvārds:Žīgure
profesija:Tulkotāja
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1979.gada)
dzīvesvieta:Jūrmala
dzimšanas gads:1948
apbalvojumi:Triju Zvaigžņu ordenis (1995)
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Lit.darb.aizsakās ar tulkojumiem.
Pirmie tulkojumi - P. Kūsberga stāsts «Sarūsējusi lejkanna»,
T. Līva dzejoļi un L. Kerges humoreska žurn. «Karogs» 1972 (2. nr.).
Tulk. no ig. val. E. Bēkmanes, E. Nītas, V. Grosa, T. Kallasa, brāļu Tūliku grāmatas,
J.Krosa «Ar Klio acīm» (1978),
V. Luikas «Septītais miera pavasaris» (1995) u.c;
no somu val. - F.Sillanpē
«Silja» (1981),
P. Hānpē, E. Tikās, E. Pennonenas darbus,
H. Mekeles rom. bērniem «Zirgs, kurš pazaudēja brilles» (1991) u.c.
Nedaudz tulk. arī no kr. un ungāru valodas.
Public, aprakstus par Somiju, recenz. un rakstus par ig. literatūru.
Grām. par savu dzimtu un L-jas likteņiem «Tomēr tik tuvu» public. tulkojumā somu val. (Helsinkos 1997)
un igauņu val. (Tallinā 1999). Latv. val. tā kopā ar esejām «Latvijas zeme un debesis» izd. grāmatā «Es stāstu par Latviju» (2000).
Sast. E. Virzas dzejas grām. «Dievišķā gaismā» (1991), kā arī
«Latvijas grāmatu 2002» (2002).
Pēcv. aut. I. Ivaska poēmai «Verandas grāmata» (1992).
Elza Stērste. „Marselīne” Dzīves dzeja (2005).